Radiologija

Radiologija - ultrazvuk, rendgen, skener i magnetna rezonanca
Rendgenska snimanja. Mamografija. Ultrazvuk abdomena, srca, dojke, krvnih sudova, štitne žlezde. Skener glave. Pregledi magnetnom rezonancom sa kontrastom.

Ultrazvuk Dr Trkuljić - Specijalistička radiološka ordinacija
Ordinacija Trkuljić, je počela sa radom avgusta 2001.godine, i do sada je brinula o zdravlju velikog broja svojih pacijenata. Tokom proteklog perioda, pored...
Eurodijagnostika
Eurodijagnostika Beograd je jedan od najuspešnijih privatnih centara za dijagnostiku i otkrivanje zdravstvenih problema. Naš centar za radiološku dijagnostiku u...
Dijagnostički centar Hram
Dijagnostički centar Hram, od svog početka 2000. godine, posluje kao visoko specijalizovana ustanova koja se bavi radiološkom dijagnostikom. Pregledi na...
Eurodijagnostika Niš
Eurodijagnostika Niš je savremeni dijagnostički centar za dijagnostiku magnetnom rezonancom otvorenog tipa. Najsavremenija oprema omogućava preciznu i brzu...
1 - 4 od 4 rezultata