Gradski zavod za veštačenja

Gradski zavod za veštačenja

 • Adresa:
 • Svetozara Markovića 42
 • 11000, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 2684 751
  +381 11 2659 945
  +381 11 2646 552
 • Website:
 • www.gzv.rs
Pošaljite upit

Gradski zavod za veštačenja iz Beograda osnovan je Rešenjem Skupštine grada Beograda br. 021.1-76/74-10-04 od 24.1.1974.g. kao ustanova koja vrši delatnost od posebnog društvenog interesa tj. za potrebe vršenja veštačenja u ekonomsko finansijskoj oblasti i oblasti gradjevinarstva.

U Zavodu je zaposleno 80 lica, od tog broja sa visokom stručnom spremom raznih struka, i to: ekonomske, gradjevinske, arhitektonske, elektrotehničke, mašinske, saobraćajne, poljoprivredne, šumarske ukupno 44 lica, sa srednjom stručnom spremom (gradjevinski i arhitektonski tehničari sa dugogodišnjim iskustvom) 6 lica, kao i 7 lica sa visokom stručnom spremom na odredjeno vreme i 3 lica sa srednjom stručnom spremom, takodje na odredjeno vreme. Ostalo su zaposleni u opštoj službi.

Od osnivanja do danas (36 godina) Zavod u skladu sa važećom regulativom iz oblasti pravosudja obavlja uspešno veštačenja za potrebe svih sudova i pravosudnih organa na teritoriji cele Republike Srbije iz delokruga napred navedenih struka, kao i za potrebe državnih organa i organizacija, privrednih subjekta, banka i fizičkih lica.

Delatnost:

- Veštačenja u oblasti građevinarstva, stambeno-komunalnih poslova, elektrotehnike, mašinstva, poljoprivrede i šumarstva

- Ekonomsko finansijska veštačenja u svim vrstama krivičnih i parničnih predmeta

- Parnice: deobni bilansi, međusobne obaveze, međusobna potraživanja, utvrđivanje štete, utvrđivanje izgubljene dobiti, procena kapitala, revalorizacija.

- Krivice: sva ekonomsko finansijska veštačenja iz oblasti krivičnog zakonodavstva, utaja poreza, nesavesno poslovanje

- Privredni prestupi: po prijavama finansijske, tržišne i devizne inspekcije

- Veštačenja u svim oblastima saobraćaja

- Tehnički pregled izvedenih radova na svim vrstama objekata u toku izvođenja radova i po završetku objekata.

- Legalizacija objekata

- Utvrđivanje tehničke ispravnosti svih vrsta objekata

- Tehnička kontrola projektne dokumentacije – revizija projekata

- Nadzor nad izgradnjom objekta

- Izrada konačnih obračuna, preseka radova, obezbeđenje dokaza, ocene kvaliteta radova, identifikacija objekata

Procene vrednosti svih vrsta nepokretne i pokretne imovine

 • Statistika:
 • Datum upisa: 18.12.2009
 • Datum ažuriranja: