Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Pošaljite upit

U Republici Srbiji poslove državne uprave utvrđene zakonom i propisima donetim na osnovu zakona obavljaju ministarstva. Ona primenjuju zakone i druge propise i opšte akte Narodne skupštine i Vlade, kao i opšte akte predsednika Republike; rešavaju u upravnim stvarima; vrše upravni nadzor nad obavljanjem poverenih poslova i dr

Unutrašnji poslovi su zakonom utvrđeni poslovi čijim obavljanjem nadležni republički organi ostvaruju bezbednost Republike i njenih građana i obezbeđuju ostvarivanje Ustavom i zakonom utvrđenih drugih prava građana.

Unutrašnje poslove državne uprave obavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Unutrašnji poslovi obavljaju se na način kojim se svakom čoveku i građaninu obezbeđuje jednaka zaštita i ostvarivanje njegovih Ustavom utvrđenih sloboda i prava.

U obavljanju unutrašnjih poslova mogu se primenjivati samo mere prinude koje su predviđene zakonom i kojima se sa najmanje štetnih posledica za građane i njihove organizacije, preduzeća, ustanove i druge organizacije postiže izvršenje poslova.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obavlja poslove državne uprave koji se odnose na:
- zaštitu bezbednosti Republike Srbije i otkrivanje i sprečavanje delatnosti usmerenih na podrivanje ili rušenje ustavom utvrđenog poretka;
- zaštitu života, lične i imovinske sigurnosti gradjana;
- sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i pronalaženje i hvatanje učinioca krivičnih dela i njihovo privođenje nadležnim organima;
- održavanje javnog reda i mira;
- obezbeđivanje zborova i drugih okupljanja građana;
- obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata;
- bezbednost saobraćaja na putevima;
- kontrolu prelaženja državne granice;
- kontrolu kretanja i boravka u graničnom pojasu;
- kontrolu kretanja i boravka stranaca;
- nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije;
- proizvodnju i promet eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova;
- zaštitu od požara;
- državljanstvo;
- jedinstveni matični broj građana;
- putne isprave;
- prebivalište i boravište građana;
- obučavanje kadrova, kao i druge poslove određene zakonom.

Telefonski broj centrale Ministarstva i uprava u sedištu:

Brojevi hitnih službi
Policija
192
Vatrogasci 193
Centar za obaveštavanje i uzbunjivanje 1985

  • Statistika:
  • Datum upisa: 30.11.2009
  • Datum ažuriranja: