Republički fond za zdravstveno osiguranje

Republički fond za zdravstveno osiguranje

 • Adresa:
 • Jovana Marinovića 2
 • 11040, Beograd
 • Telefon:
 • 0700/333-443 po ceni lokalnog poziva
  011/7350-900 za pozive sa mobilnog i iz inostranstva
  +381 11 205 38 30
  +381 11 264 50 42
  +381 11 268 84 20
 • Website:
 • www.rfzo.rs
Pošaljite upit

Republički fond za zdravstveno osiguranje je nacionalna, javna i neprofitna organizacija, posredstvom koje građani ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja Republički fond se finansira kroz uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje. Na taj način, preko Republičkog fonda, građani finansiraju svoju zdravstvenu zaštitu.

Svi građani koji ostvaruju prihode (zarade, penzije, nadoknade....) imaju zakonsku obavezu plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje. Građanima koji ne ostvaruju prihode i ne mogu biti osigurani kao članovi porodice nekoga ko ih ostvaruje, doprinos za zdravstveno osiguranje plaća se iz budžeta Republike Srbije.

Zdravstveni sistem u Srbiji zasnovan je na principima jednakosti i solidarnosti. Zdravstveno osiguranje građani plaćaju procentualno, prema svojoj zaradi i finansijskim mogućnostima, a zdravstvenu zaštitu koriste prema potrebama.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 24.11.2009
 • Datum ažuriranja: