Fond za razvoj Republike Srbije

Fond za razvoj Republike Srbije

Pošaljite upit

Rad Fonda za razvoj Republike Srbije regulisan je Zakonom o Fondu za razvoj Republike Srbije ("Sl.glasnik RS br. 88/10")

Vlasništvo:
Vlasništvo 100% državno.

Primena propisa:
Fond u svom poslovanju primenjuje Zakon o Fondu, Statut i druge propise koji se odnose na njegovo poslovanje.

Ciljevi
Podsticanje privrednog razvoja
Podsticanje ravnomernog regionalnig razvoja
Unapređenje konkurentnosti domaće privrede
Podsticanje razvoja proizvodnog zanatstva i uslužnih delatnosti
Podsticanje zapošljavanja
Podsticanje razvoja tržišta kapitala

Izvori sredstava:
Naplata kredita
Kreditne linije
Budžet samo u delu obavljanja komisionih poslova u ime i za račun države

  • Statistika:
  • Datum upisa: 10.06.2009
  • Datum ažuriranja: