ProMedia d.o.o.

ProMedia d.o.o.

 • Adresa:
 • Kralja Petra I 114
 • 23300, Kikinda
 • Telefon:
 • +381 23 040 11 50
  +381 23 040 11 40
 • Radno vreme:
 • 08-16h
 • Website:
 • https://www.promedia.rs
Pošaljite upit
MINDRAY BC-6800
Partec CyFlow Cube 8
AliFax Roller20PN
Coag 4D - ČETVOROKANALNI POLU-ATOMATSKI KOAGULOMETAR

ProMedia se bavi prodajom laboratorijske opreme, reagenasa, hemikalija, materijala za kontrolu sterilizacije i potrošnog laboratorijskog materijala za mikrobiološke, biohemijske, citogenetske i PCR laboratorije, kao i laboratorije za kontrolu kvaliteta vode, hrane, lekova i ostale industrijske laboratorije.

Širok asortiman proizvoda je neophodan da bismo mogli da zadovoljimo sve potrebe naših kupaca, a odnosi se na sledeće najveće grupe proizvoda:

-Medicinska dijagnostika
-Mikrobiologija
-Molekularna dijagnostika i istraživanje
-Sterilizacija i kontrola sterilizacije
-Opšta laboratorijska oprema
-Kontrola kvaliteta u prehrambenoj industriji
-Kontrola kvaliteta u farmaceutskoj industriji
-Kontrola kvaliteta vode i i životne sredine

SERVISNI CENTAR

Održavanje opreme u profesionalnoj eksploataciji je posebno osetljiva i zahtevna tematika. Uočivši to, ProMedia doo je osnovala Servisni Centar kao zasebnu celinu čiji je zadatak briga o opremi klijenata, pravilno i pravovremeno održavanje kao i interventno servisiranje opreme u slučaju iznenadnih zastoja. Članovi tima Servisnog Centra čine kontinualne napore ka unapređenju kvaliteta i proširenju spektra svojih usluga.

** Poslovni centri:

Poslovni centar Kikinda

Kralja Petra I 114
23300 Kikinda
Tel: 0230 401 150
Fax: 0230 401 140
office@promedia.rs

Poslovni centar Zrenjanin
Veselina Masleše 1a,
23000 Zrenjanin
tel: +381 23 580 340
fax: +381 23 580 722
office_zr@promedia.rs

Poslovni centar Beograd
Milutina Milankovića 27
11070 Beograd
tel: +381 11 344 62 09
fax: +381 11 344 62 08
office_bg@promedia.rs

Poslovni centar Niš
Episkopska 25/8
18000 Niš
tel: +381 18 517 180
fax: +381 18 519 170
office_ni@promedia.rs

 • Statistika:
 • Datum upisa: 28.12.2009
 • Datum ažuriranja: