Cerebralna paraliza

Cerebralna paraliza

Pošaljite upit

Regionalni centar za cerebralnu paralizu je portal za podršku svima koji se sreću sa cerebralnom paralizom, bilo da su to direkno pogođene osobe ili članovi njihovih porodica. Činimo informisanje dostupnim, interakciju sa društvom jednostavnijim, a život sveobuhvatno lakšim.

Portal nije komercijalnog karaktera.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 02.02.2019
  • Datum ažuriranja: