ASTRA - anti trafficking action

ASTRA - anti trafficking action

Pošaljite upit

ASTRA je nevladina organizacija posvećena iskorenjivanju svih oblika trgovine ljudima, naročito ženama i decom, kao i efikasnim potragama za nestalom decom i zaštiti dece nakon njihovog pronalaska, a kroz sveobuhvatan pristup rešavanju problema, a u cilju eliminisanja ovog specifičnog vida nasilja, afirmisanjem društva slobodnog od svih vrsta eksploatacije, nasilja, diskriminacije, ekonomskih i socijalnih nejednakosti.

Takođe, ASTRA od 2012. godine vodi Evropski broj za nestalu decu 116 000, koji je dostupan 24/7 tokom cele godine i besplatan je. Poziva se bez pozivnog broja, sa teritorije cele zemlje i funkcioniše u okviru mreže evropskih brojeva, za sada u 27 zemalja. Cilj ovog SOS telefona je da, po prijemu prijave nestanka, osigura trenutnu akciju usmerenu na uspešan pronalazak deteta, što podrazumeva pomoć policiji u vršenju potraga, kao i podršku porodici čije je dete nestalo.

Pored broja 116 000 za nestalu decu, ASTRA od 2002. godine vodi SOS telefon za žrtve trgovine ljudima 011 785 00 00 koji ima dvostruku namenu: pružanje preventivno-edukativnih informacija (omogućava informisanje o problemu trgovine ljudima, bezbednim načinima migracije i legalnog rada u inostranstvu) i ostvarivanje direktnog kontakta radi pružanja podrške i pomoći (potencijalnim) žrtvama trgovine ljudima i njihovim porodicama, osobama koje se nalaze u lancu trgovine ljudima ili su iz njega izašle bez adekvatne psiho-socijalne pomoći. Takođe, ASTRA SOS telefon za žrtve trgovine ljudima je dostupan 24/7 tokom cele godine.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 12.11.2015
  • Datum ažuriranja: