Help Animals

Help animals je udruženje gradjana čija je aktivnost orijentisana prema zaštiti SVIH životnjskih vrsta, u svim okolnostima u kojima ih ljudi zloupotrebljavaju, muče, povredjuju, ubijaju. Promovišemo osnovnu ideju da su životinje pasivni pravni subjekti i stoga imaju jednako pravo na svoj jedini život kao i svaka jedinka vrste Homo sapiens unutar koje postoje aktivni i pasivni pravni subjekti.

Naš konačni cilj je društvo bez lova - ekoterorizma, bez eksperimenata na životinjama, bez ritualnih verskih klanja, bez uzgoja krznašica, bez intenzivnog i ekstenzivnog stočarstva, bez svega što je štetno i za ljude i za životinje tj. za celu Planetu Zemlju, sa promocijom ideje antispecizma - jer početak trećeg milenijuma je vreme u kojem je ljudska svest, generalno, dovoljno evoluirala da bi mogla spoznati štetnost specizma podržavana egocentrizmom jedinki sopstvene vrste.

Udruženje je osnovano 1992 godine. Od 1992 do 2000 godine Udruženje se bavilo samo zaštitom pasa. Od 2000 godine, postavljanjem Zlate Korjenić za Predsednika, u aktivnost se uključuju i mačke.

Država Srbija je 2009 godine donela najbolji Zakon o dobrobiti životinja na svetu po pitanju zaštite pasa i mačaka kojim je zabranjeno ubijanje a svim gradovima naloženo da otvore prihvatilišta za pse i mačke. Grad Beograd je od 2009 godine otvorio 5 gradskih azila za pse u kojem boravi oko 3500 pasa. Na žalost nije otvoren niti jedan azil za mačke.

Od 2000 godine Udruženje Help Animals je udomilo oko 1000 pasa. Na žalost udomljavanje mačaka je simbolično a njihov broj u azilu se, od 2000 godine, drastično uvećao. Kad je azil otvoren 2000 godine u azilu je bilo 430 pasa i 16 mačaka. Brojčano stanje 15.01.2013 je 146 pasa i 120 mačaka, plus 32 mačke smeštene u dva mini azila za koje Help Animals nabavlja hranu. To je ukupno 152 mačke.

Privatnih azila za pse u Srbiji ima nebrojeno. Uprava za veterinu Republike Srbije (tel:+381 11 3117 100, e-mail: ivana.lazic@minpolj.gov.rs) vodi evidenciju azila u Srbiji upisanih u Registar objekata za držanje životinja po Pravilniku o uslovima koje moraju da ispunjavaju prihvatlišta i pansioni za životinje. Ako biste proverili bili biste neprijatno iznenađeni koliko azili zapravo brinu o svojim mačakama. Azil Jessica je upisan u Registar.

Mačke su, pored nebrojeno drugih životinja, potpuno nezaštićene i od države i od gradjana. To je razlog zašto se Udruženje Help Animals odlučilo da svoju glavnu aktivnost, od 15.01.2013godine, usmeri na azil za mačke. Ne samo na azil već i na svaku vrstu borbe za prava mačaka i drugih životinja u Srbiji.

Udruženje Help Animals nije niz vodu pustilo 146 pasa koji žive u azilu Riska. Udruženje Help Animal i Predsednik Udruženja lično, su u potpunosti obezbedili dalju egzistenciju pasa tako što je:

Ugovorom o poklunu Predsednik Help Animals Zlata Korjenić, suvlasnik katastarske parcele br.4133/2 upisane u ZKUL 946 Borča veličine 47.60 ari, zajedno sa prizemnom kućom površine 49m2 i dve ekonomske zgrade postojeće na navedenoj parceli, poklonila Zakonskom zastupniku Udruženja Nada za životinje - Riska koje je preuzelu dalju brigu o psima.
Udruženje Help Animals je Udruženju Nada za životinje - Riska ustupilo 100% donacije Zepter Internationala kao i sve donacije iz insotranstva.
Mačke su ekstremno ugrožene životinje u Srbiji. Pored samo jednog registrovanog azila za mačke, ne postoje programi koji rešavaju problem piramide razmonožavanja mačaka, ne postoji volja države da se u taj problem uključi. Edukacija gradjana je na najnižem mogućem nivou. Nemilosrdno ih ubijaju psi lutalice, gradjani ih truju, dave se u vodi tek rodjeni mačiči ili zatvaraju u najlon kese i bacaju u kontejnere. Ono što još više utiče na tragičan život mačaka u Srbiji je prisustvo nebrojeno predrasuda o ovim, u vreme faraona, svetim životinjama. Zakon o dobrobiti životinja Republike Srbije za sada nije nada za ova divna i moćna stvorenja.

Odgovaraćemo samo na pisma kojima:

1. NUDITE POMOĆ NAŠIM ŠTIĆENICIMA
2. TRAŽITE DA POSTAVIMO OGLAS ZA UDOMLJAVANJE
3. TRAŽITE SAVET U VEZI BRIGE I NEGE ŽIVOTINJE

Nismo u mogućnosti primati nove životinje, jer i postojećim ne možemo obezbediti sigurnu egzistenciju.

Kontakt telefona nema, jer za 13 godina postojanja azila u 99, 99% slučajeva građani su nas pozivali trežeći pomoć koju ne možemo pružiti. I pored gore jasno napisanog, gradjani i dalje nemilosrdno traže da primimo mačke.

Zbog toga, od 29.11.2012. to je moguće pod odredjenim uslovima.

Uslovi za to su:
Uplata 30000 - 48000 din. po budućoj godini mogućeg života mačke na račun Help Animals-a (pogledati tabelu) jer za život jedne mačke mesečno se potroši 2500 - 4000 dinara.
biografija mačke sa svim detaljima o njenom životu i karakteru
mačka mora biti sterilisana/kastrirana
očišćena od unutrašnjih i spoljašnjih parazita
mikročipvana, vakcinisana protiv besnila i drugih zaraznih bolesti
testirana na FIV, FeLV i FIP

Donacije
Osim učlanjivanja u Udruženje Help animals u svakom trenutku možete uplatiti i donaciju azilu bilo iz Srbije (u dinarima) ili iz inostranstva (devizna uplata). I najmanja donacija je više nego dobrodošla!

Na žalost, još uvek nisu moguće uplate putem sajta. Ipak, verujemo da Vam neće biti teško da makar jednom mesečno, pored ostalih računa koje plaćate i zbog kojih morate otići do banke/pošte, popunite još jednu uplatnicu i time pomognete azile.

Za uplate iz Srbije (dinarske uplate):

Svrha uplate: Donacija - pomoć životinjama
Primalac: Help Animals , Beograd
Račun: 325-9500900016661-69

Za uplate iz inostranstva (devizne uplate):

- Uplate u Evrima - € (iban: RS35325960190001184738)

- Uplate u US Dolarima - $ (iban: RS35325960290000155466)

- Od sada imate i mogućnost jednostavne donacije putem PayPala.

Molimo Vas da nam, nakon bilo koje uplate, prosledite svoju e-mail adresu kako bismo bili u kontaktu. Vaš e-mail pošaljite na adresu helpanimals@sbb.rs

  • Statistika:
  • Datum upisa: 24.11.2009
  • Datum ažuriranja: