Jungle Tribe

Jungle Tribe

 • Adresa:
 • Gospodar Jevremova 49
 • 11000, Beograd
 • Telefon:
 • Aranžmani za Evropu:
  +381 11 240 0213

  Daleke destinacije:
  +381 11 407 6257

  Fax:
  +381 11 386 3841
 • Website:
 • https://www.jungletribe.rs
Pošaljite upit

Dok maštamo, mi zamišljamo svoje posebne, onirične svetove u kojima život, planeta i bića postižu sklad. Većina nas slika snove u daljinama… Neko vidi da su „tamo“ boje jarke, neko da planine i reke govore, „negde“ šume i putevi imaju moći, od oblaka se prave kule, od sunčevih zraka kolibe, od talasa pokrivači i marame, negde se ljudi ne takmiče i ne mere, negde tamo postoje samo bezazlene igre, vile i čarobnjaci, negde tamo su dani topli i dugački, osmesi i pogledi se tope, dok vatre zaštitnice gore…

Kada se „probudimo“ i nađemo u jutru koje nas zaspe obavezama i zahtevima, mi zaboravljamo na svet koji smo do pre samo jedan tren gradili… Naš izmaštani svet se povlači, odlažemo ga u fioku do sledećeg trenutka pogodnog za igru, a onda vozimo moranja i užurbani gradski dan… Ako se potrudimo da prelazimo most između sna i jave sporije, bez opraštanja, spona ostaje u nama, kapija slobode otvorena i nadomak našeg pogleda, a osvrtanje postaje izlišno. Naučimo da klizimo… postanimo iskusni, slobodni i prefigani sanjari…

Kaže se da iskustvo i godine donose mudrost. Stariji su našli pravo značenje te rečenice, a mlađi znaju da im, u stvarnosti i sadašnjosti, zastajanje, predah i promišljanje donosi bistrinu u misli. Nasmejani ljudi vreme smatraju najvećim blagom. Podsetimo se svima nama poznate izreke da je vreme novac. Misterioznost i istraživanje vrednosti prastarog i potvrđenog poistovećivanja vremena sa novcem može biti ono što definiše i stvara i naš sopstveni životni ritam, kako u nama samima, tako i u okviru zajednice u kojoj se nalazimo ili kojoj pripadamo. Dokučiti, saznati, spoznati, osetiti, steći, biti… sve ove strele puštamo sa svog luka radoznalosti ka raznim sferama. Kategorije do kojih ćemo doći zavise samo od osobenosti strelca u nama. Ciljajmo na Prave stvari…Na neobična putovanja…

Gospodar Jevremova 49, Beograd

Aranžmani za Evropu:
+381 11 240 0213
Daleke destinacije:
+381 11 407 6257
Fax:
+381 11 386 3841

Poslovnice:
Bulevar Oslobođenja 66, lokal 8, Novi Sad
tel: +381 21 21 30 16 689

 • Statistika:
 • Datum upisa: 07.07.2013
 • Datum ažuriranja: