ASV d.o.o. Beograd

ASV d.o.o. Beograd

  • Adresa:
  • Bulevar Peka Dapčevića 126
  • 11000, Beograd
  • Telefon:
  • +381 11 397 24 56
  • Website:
  • www.asvbeograd.com
Pošaljite upit

ASV d.o.o. Beograd pruža kompletan set logističkih usluga monitorima i sponzorima kliničkih ispitivanja za kliničke studije koje se sprovode na istraživačkim centrima u Republici Srbiji.

Pod jednim krovom objedinjene su usluge uvoza i izvoza ispitivanih i drugih studijskih lekova, laboratorijskih kitova, opreme i uređaja, medicinskih sredstava, lokalna nabavka lekova i medicinskih sredstava registrovanih u Republici Srbiji, usluge carinskog posredovanja - špedicije, usluge transporta - distribucije na istraživačke centre, depo usluge - uključujući skladištenje temperaturno osetljivih lekova i medicinskih sredstava, kao i upravljanje farmaceutskim otpadom koji se generiše u okviru kliničkih studija.

www.asvbeograd.com

  • Statistika:
  • Datum upisa: 07.06.2005
  • Datum ažuriranja: