Komunalno preduzeće Eko dim d.o.o.

Komunalno preduzeće Eko dim d.o.o.

Pošaljite upit
Komunalno preduzeće Eko dim d.o.o.
Komunalno preduzeće Eko dim d.o.o.
Komunalno preduzeće Eko dim d.o.o.
Komunalno preduzeće Eko dim d.o.o.
Komunalno preduzeće Eko dim d.o.o.
Komunalno preduzeće Eko dim d.o.o.
Komunalno preduzeće Eko dim d.o.o.
Komunalno preduzeće Eko dim d.o.o.

Predstavljamo Vam „EKO - DIM“ d.o.o., društvo koje postoji i neprekidno posluje od 1996. godine. „EKO - DIM“ d.o.o. je prvo osnovano kao zanatska radnja i kao takva poslovala je do 2007. godine, kada menja pravni osnov i registruje se kao Društvo sa ograničenom odgovornošću. Osnivač, vlasnik i direktor „EKO - DIM“ d.o.o. je Miličević Goran. Društvo se bavi održavanjem dimovodnih i ventilacionih uređaja.

Usluge koje proizilaze iz delatnosti su:
● kontrola i čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala
● kontrola i čišćenje ventilacionih sistema
● čišćenje termogenih i kotlovskih postrojenja na tečno gorivo, čvrsto gorivo i postrojenja na gas
● hemijsko pranje termogenih uređaja i kotlovskih postrojenja sa dimno-plamene strane
● hemijsko pranje termogenih uređaja, kotlova i sudova pod pritiskom sa vodeno-parne strane
● šamotiranje i izrada šamotnih elemenata za termogeno-kotlovska postrojenja
● pregled dimnjaka u noovosagrađenim objektima i izdavanje potvrde-atesta o ispravnosti istih
● u oblasti energetike vršimo tehnička merenja i ispitivanja dimnih emisija
● čišćenje i odmašćivanje masnih naslaga u sistemima kuhinjskih ventilacija
● odmašćivanje roštilja, napa i filtera u ugostiteljstvu
● remont ventilatora u ugostiteljstvu
● izrada filtera za ugostiteljstvo
● izrada novih ventilacionih sistema za potrebe hotela, restorana i fast food-ova

„EKO - DIM“ d.o.o. poseduje kvalitetnu opremu, alat i uređaje za obavljanje gore pomenutih delatnosti, a za sve dobro obavljene poslove zaslužan je tim dobro obučenih i stručno osposobljenih majstora na održavanju svih gore pomenutih uređaja i postrojenja.

Komunalno preduzeće Eko dim d.o.o.
Cvijićeva 22
11000 Beograd
+381 11 2752 442
+381 11 2752 269
+381 64 88 33 989

Poslovna jedinica Pančevo
Karađorđeva 13
26000 Pančevo
+381 13 335 727
+381 13 334 978
+381 64 88 33 972

  • Statistika:
  • Datum upisa: 22.08.2011
  • Datum ažuriranja: 28.09.2022