Secut d.o.o.

Secut d.o.o.

 • Adresa:
 • Bulevar Mihajla Pupina 6
 • 11070, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 301 09 01
  +381 11 301 08 19
 • Website:
 • www.secut.rs
Pošaljite upit

Osnovna delatnost preduzeća SECUT je pružanje usluga:
• redovnog čišćenja i održavanja poslovnih i stambenih objekata,
• generalnog čišćenja nakon završnih radova u građevinarstvu,
• pranja fasada sistemom užadi,
• pranja i zaštite tvrdih podnih obloga,
• pranja mekih podnih obloga,
• usluga industrijskog čišćenja,
• pranja i usisavanja velikih otvorenih i zatvorenih površina uz posebnu mogućnost održavanja i u zimskom periodu.

Od trenutka osnivanja, 2002. godine, preduzeće SECUT je u potpunosti posvećeno zadovoljavanju zahteva klijenata sa ciljem da neprestano sprovodi, održava i poboljšava Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS), u skladu sa zahtevima standarda JUS ISO 9001:2001. Lista zadovoljnih klijenata govori o besprekornoj usluzi i kvalitetu koju SECUT pruža.

Usluge
Preduzeće SECUT je specijalizovano za čišćenje, održavanje i zaštitu svih vrsta podnih obloga i fasada. Čišćenje se obavlja stručno, po razrađenim procedurama i fazama, pri čemu se vodi računa o vrsti i kvalitetu obloga tj. fasada.

Čišćenje mekih (tekstilnih) podnih obloga podrazumeva usluge pranja i čišćenja svih vrsta mekih podnih obloga.

Ilustracije radi, redosled faza rada pri čišćenju - pranju tepiha i itisona je sledeći:
- dubinsko usisavanje
- mašinsko pranje (monočetkara) sa hemijskim sredstvom odgovarajuće pH vrednosti
- tretman jakih zaprljanja i skidanja fleka (opcija)
- dubinska ektrakcija (ekstraciona mašina i hemijsko sredstvo odgovarajuće pH vrednosti)
- sušenje
- tretman za rese (opcija)

Čišćenje, pranje i zaštita tvrdih podnih obloga podrazumeva usluge čišćenja, pranja i zaštite svih vrsta tvrdih podnih obloga bilo da je u pitanju mermer, granit, PVC, linoleum, parket, beton, teraco, keramičke pločice ili industrijski podovi.

Ilustracije radi, čišćenje i zaštita prirodnog mermera se obavljaju u dve faze:
I Faza:
- radikalno mašinsko pranje sa uklanjanjem svih vrsta nečistoća i naslaga starih premaza
- ispiranje čistom vodom
- mašinsko pranje osnovnim sredstvom
- sušenje

II Faza:
- popunjavanje pora - grundiranje
- sušenje
- nanošenje dva sloja premaza - sušenje između nanošenja slojeva
- sušenje
- poliranje (opcija za akrilne premaze)

Kristalizacija prirodnog mermera i kamena spada u posebnu SECUT ponudu i obavlja se u osam faza:
- uklanjanje krutih nečistoća, mašinsko temeljno čišćenje sa sredstvom odgovarajuće Ph vrednosti
- ispiranje
- sušenje
- tretman monočetkarom sa specijalnim hemijskim sredstvom bez upotrebe vode i korišćenjem posebnog filca
- usisavanje prašine
- ponovljen tretman monočetkarom sa promenom vrste filca
- usisavanje prašine
- poliranje bez upotrebe hemijskih sredstava i vode sa filcom od čelične vune.

Pranje fasada (visinski radovi) podrazumeva pranje i čišćenje staklenih, mermernih i aluminijumskih fasada sistemom užadi koju obavljaju specijalizovana stručna lica obučena za ovakvu vrstu posla.

Pranje i čišćenje velikih površina i mogućnost održavanja istih u zimskom periodu podrazumeva čišćenje velikih površina kao što su parking prostori, podzemne i nadzemne garaže, skladišta, industrijski pogoni i sl.

Stručne ekipe SECUT uz adekvatnu opremu i mehanizaciju omogućavaju besprekornu čistoću bez obzira na veličinu održavanog prostora.

Osoblje
Osoblje preduzeća SECUT je stručno i obučeno za obavljanje pomenutih poslova, što potvrđuje sertifikat Instituta zaštite na radu o rukovanju mašinama i opremom za čišćenje.

Svaki član tima koji izvodi visinske radove (pranje fasada sistemom užadi) poseduje sertifikat Instituta zaštite na radu za obavljanje visinskih radova i lekarsko uverenje o sposobnosti za rad na visinama. Obuka osoblja za izvođenje visinskih radova sprovedena je pod nadzorom instruktora alpinizma i specijalnih jedinica MUP RS.

Osoblje je obavezano da u strogoj diskreciji obavlja svoj posao i da poštuje aktivnosti klijenta. Striktno je zabranjeno gledanje dokumenata ili papira koji leže na radnim površinama, njihovo otvaranje ili korišćenje, kao i korišćenje nameštaja i opreme koja nije namenjena u svrhu čišćenja. Svaki nađeni predmet ili stvar se obavezno, bez zadržavanja, prijavljuje i predaje. Pre početka procesa čišćenja prijavljuje se svaka uočena šteta na nameštaju i opremi.

SECUT, prema zahtevima i potrebama klijenta, imenuje rukovodioca tima koji organizuje i nadgleda vršenje usluga.

Oprema
Pružajući kvalitetnu uslugu čišćenja i održavanja poslovnih i stambenih objekata SECUT koristi mašine i opremu renomiranih svetskih proizvođača, kao što su: ORBIS, RCM, WAP ALTO GROUP, TENANT, WIRBEL, FILMOP i VERMOP.

U procesu čišćenja i održavanja koriste se hemijska sredstva specijalizovanih proizvođača (Werner & Mertz Tana, Kiehl, Hagleitner), odgovarajuće pH vrednosti i prijatnog mirisa. Ova sredstva poseduju sertifikate prizvođača, sertifikate o kvalitetu (ISO 9001:2000) i ekološkoj ispravnosti (ISO 14001).

Upotreba ovih hemijskih sredstava odobrena je od strane nadležnih ustanova u Republici Srbiji.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 21.06.2005
 • Datum ažuriranja: