Brodarski klub Metalac

Brodarski klub Metalac

  • Adresa:
  • Goranska 2
  • 11300, Smederevo
  • Telefon:
  • +381 64 644 38 60
  • Website:
  • www.bkmetalac.rs
Pošaljite upit

Uključivanje toka Dunava kroz našu zemlju u međunarodne tokove Evrope ima poseban značaj za celokupan privredni razvoj Srbije kao središne i vezne zemlje u okviru podunavskih zemalja. Da bi ponuda Dunava u promociji turizma Srbije postala jedno od naših najznačajnijih tržišta, neophodno je da se Dunav turistički otvori uz korišćenje njegovih prirodnih i kulturnih potencijala.

Grad Smederevo se naslanja na desnu obalu Dunava u dužini od 20km. Sam grad sa svojim potencijalima i vrednostima pripada relativno retkoj mreži naselja – Novi Sad, Beograd, Pančevo; dunavskih gradova na sektoru Dunava u Srbiji, ali sa druge strane i mreži gradova i opština sa najvećim potencijalom u našoj zemlji. Formiranjem jedinstvene celine grada i obale reke Dunav, uz završetak pešačke i biciklističke staze do i oko Tvrđave, kao i podizanjem nivoa smeštajnih i sadržajnih kapaciteta ovog poteza, u ovoj zoni bi se uspostavio visok nivo arhitektonskog i estetskog odnosa prema objektima kroz parterno uređenje terena.

Brodarski klub „Metalac“ iz Smedereva osnovan je 1946. godine sa sedištem u Goranskoj ulici br.13 gde se i danas nalazi. Bavi se amaterskim sportom odnosno jedrenjem na vodi i okuplja ljude koji gaje i pokušavaju da prenesu na mlađe generacije ljubav prema reci. Jedan od osnovnih ciljeva kluba je omasovljavanje ovog sporta i to dovođenjem i školovanjem najmlađih, starosti od 7 do 14 godina. U planu je i organizovanje škole jedrenja za sve uzraste, kako bi približili grad Dunavu i pomogli Smederevcima da steknu naviku izlaska na reku. Škola jedrenja za najmlađe traje od proleća do jeseni.

Naš klub je član Jedriličarskog saveza Srbije i kao takav je dužan da učestvuje na kriterijumskim regatama, Prvenstvu Srbije i ostalim regatama. Takmičenja klub finansira iz sopstvenih izvora, plaćanjem samih takmičara ili donacija.

Klub svake godine tradicionalno organizuje regatu „Šarlov kup“ za klasu „Mikro“. Do sada se ova regata održavala u vreme turističko-privredne manifestacije „Smederevska jesen“, a odazivali su se takmičari iz svih krajeva zemlje. Takođe, klub je aktivno učestvovao i u organizaciji glavnog programa na Dunavu u okviru ove, kao i manifestacije “Dan Dunava”, što je imalo velikog odjeka u našem, ali i drugim gradovima. Pokazalo se da smo kadri da budemo dobri, ali skromni domaćini u situacijama kada je potrebno na pravi način predstaviti sport kojim se klub bavi, a samim tim i naš grad.

Brodarski klub „Metalac“ iz Smedereva nalazi se u gradskoj zoni na potezu od kompleksa „Jugopetrola“ do kompleksa Stare železare, na samoj obali Dunava. Sadržaji koji su predviđeni u toj zoni su kulturno-turistički, sportsko-rekreativni i nautički odnosno predviđeno je uređenje i građenje sledećih vrsta i namena objekata: trajni objekti kulturnog, turističkog, nautičkog, ugostiteljskog i dr. karaktera; pristani za manja putnička plovila; parking površine; pristupna saobraćajna i putna infrastruktura.

U okviru pripadajuće akvatorije Brodarskog kluba, nedostajući, a neophodan sadržaj je privezište-pontonski pristan za oko 100 plovila čiji će oblik zavisiti od dubine korita, brzine struje i konfiguracije tla. Izgradnjom ovog objekta nautičkog turizma, specijalizovanog za pružanje usluga veza, snabdevanja, čuvanja, održavanja i servisiranja kao i usluga iznajmljivanja plovnih objekata, uz već postojeće pružanje i ugostiteljskih usluga, proširili bi se i kompletirali sadržaji ovog kluba, koji bi bili komplementarni sa budućim hotelom, koji trebalo da se izgradi u neposrednoj blizini (zgrada starog Silosa). Time bi se, uz postojanje neposredne pešačke komunikacije sa Smederevskom tvrđavom, unapredio i kvalitet kompletne turističke ponude Smedereva na Dunavu

  • Statistika:
  • Datum upisa: 27.05.2015
  • Datum ažuriranja: