Prevodilačka agencija Eurotranslate

Prevodilačka agencija Eurotranslate

 • Adresa:
 • Glavna 26, 2.sprat, stan 9, Zemun
 • 11080, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 314 96 17
 • Radno vreme:
 • 09-17 h
 • Website:
 • https://eurotranslate.rs
Pošaljite upit
Transkreacija
Overeni prevodi
DTP i formatiranje teksta
Lektura i korektura
Lokalizacija veb sajtova i softvera
Marketinški prevodi
Medicinski prevodi
Obuke i kursevi za firme
Simultano i konsekutivno prevođenje
Stručni prevodi

Eurotranslate – usluge prevođenja stručnih i pravnih tekstova

Prevodilačka agencija u Beogradu, Eurotranslate, osnovana je 2006. i od tada uspešno posluje na stranom i domaćem tržištu. Pružamo sve vrste prevodilačkih usluga pravnim i fizičkim licima – od overenih prevoda sa pečatom sudskog tumača, preko stručnih prevoda za sve vrste poslovne dokumentacije, usmenog prevođenja (simultanog i konsekutivnog), lekture i korekture, transkripcije – do konsultantskih usluga.

Naši prevodioci i sudski tumači su pažljivo izabrani, ne prema ceni već prema kvalitetu i stručnosti u oblastima za koje su specijalizovani. Za medicinski prevod kao i za kliničke studije angažuju se npr. naši lekari, a tehnički prevodi i pravni prevodi takođe se poveravaju stručnim licima. Pored toga što isključivo radi prevode iz oblasti u kojoj je stručan, svaki naš prevodilac prevodi i na jezik koji mu je maternji. Takođe, na zahtev klijenta, pružamo besplatni test prevod za svaki veći projekat.

Vršimo prevode za više od 100 jezičkih kombinacija, prvenstveno za jezike Balkana i istočne Evrope, u kombinaciji sa svim svetskim jezicima. Obratite nam se ako su vam potrebni prevod za engleski jezik, prevod za francuski jezik, prevod za nemački jezik, prevod za slovenački jezik, prevod za italijanski jezik, prevod za japanski jezik, prevod za španski jezik, prevod za holandski jezik, prevod za mađarski jezik, prevod za bugarski jezik, prevod za češki jezik, prevod za slovački jezik, prevod za ruski jezik, prevod za ukrajinski jezik, prevod za makedonski jezik, prevod za hrvatski jezik, prevod za bosanski jezik, prevod za portugalski jezik, prevod za kineski jezik, prevod za rumunski jezik, prevod za turski jezik, prevod za arapski jezik, prevod za grčki jezik, prevod za poljski jezik, prevod za švedski jezik.

Eurotranslate, je prevodilačka agencija sa širokom lepezom usluga. Pored svih vrsta stručnih prevoda u našu ponudu takođe spada i sledeće: jezička lektura, korektura, obrada teksta, priprema za štampu, overa sudskog tumača za grad Beograd, prevod sudskog tumača, prevod i overa sudskog tumača za grad Beograd, izlazak sudskog tumača na teren radi zaključenja braka, otvaranja firme i sl, organizacija javnobeležničke overe, prevodi medicinskih tekstova sa i bez overe lekara, usmeni prevodi za Beograd, van Beograda i u inostranstvu (simultani, konsekutivni, konferencijsko prevođenje), prevod sajtova, kreativno prevođenje za potrebe marketinga (transcreation), kulturno prilagođavanje, lokalizacija softvera, mobilnih aplikacija, eLearning platformi, prevodi kataloga, brošura, tehničkih uputstava, kopirajting (copywriting), transkripcija video i audio zapisa, edukacija u oblasti upravljanja projektima, DTP i formatiranje teksta, lektura mašinski prevedenog teksta, SEO lokalizacija – prevod ključnih reči, lingvistička provera imena brenda, upravljanje reputacijom, višejezično medijsko izveštavanje, jezička procena, procena kvaliteta prevoda…

Kod nas možete da dobijete overene prevode sa pečatom sudskog tumača za preko 30 jezičkih kombinacija. Overe sudskih tumača pružamo na teritoriji Beograda. S obzirom da je uobičajena nedoumica da li prevod dokumenta treba da bude prevod sa overom ili ne, savetujemo da pogledate na našem sajtu primere dokumenata koji se najčešće prevode sa overom sudskog tumača:

eurotranslate.rs/translation-services/overeni-prevodi/?lang=sr

Kada je reč o stručnim prevodima, vršimo prevode u najrazličitijim oblastima:

•pravo
•ekonomija i finansije
•automobilska industrija
•lokalizacija softvera i veb stranica
•medicina, zdravstvo i farmacija
•mašinstvo, elektrotehnika, građevinarstvo
•IT i telekomunikacije
•marketing i advertajzing

Ono što bismo izdvojili iz naše raznovrsne ponude jeste paket usluga za prevođenje veb sajta. Da biste privukli klijente na inostranim tržištima, morate da budete vidljivi u pretraživačima i razumljivi ciljnoj publici. Naši specijalizovani prevodioci koji poznaju SEO optimizaciju prilagođavaju kompletan sadržaj veb sajta željenom tržištu i lokalnom dijalektu vodeći računa o lokalizaciji ključnih reči. Jezička lokalizacija sadržaja veb sajta i lokalizacija ključnih reči su najbolji način za probijanje na novo tržište. Prosto rečeno: kada želite da ponudite svoje usluge ili proizvode u novim zemljama, njihovi stanovnici treba da razumeju šta nudite kako bi to kupili – a to veoma jednostavno rešavamo mi za vas!
Bez obzira da li vam je potreban prevod veb sajta, patenta, promotivne brošure, tendera, igrice, računovodstvene dokumentacije, CAD nacrta ili lokalizacija softvera, javite nam se jer pokrivamo veliki broj oblasti.

Naša specijalnost:
www.medicinskiprevodi.rs

Medicinski prevod zahteva punu pažnju i odabran stručni tim lekara koji će verodostojno i precizno uraditi sam prevod. Svojevrsna terminologija koja odlikuje prevode iz oblasti medicine čini ovu vrstu prevoda zahtevnijom i nameće dodatni element odgovornosti. Mi vam pružamo samo najbolje, kvalifikovane zdravstvene radnike, od lekara opšte prakse do anesteziologa, čije je znanje apsolutno u toku sa svim novim dostignućima u medicini.

Budući da u današnjem svetu klinička ispitivanja prelaze granice nacionalnih okvira, potreba za prevodom medicinske dokumentacije u stalnom je porastu. Ispravan medicinski prevod od presudnog je značaja za uštedu vremena, smanjenje troškova i očuvanje ugleda koji je od suštinskog značaja u oblasti kliničkih ispitivanja, te je preciznost medicinskog prevoda apsolutni prioritet. Medicinski prevodi moraju biti tačni, prilagođeni ciljnoj grupi od pacijenata do lekara, potpuno razumljivi, kao i kulturološki i jezički primereni za datu sredinu.
Prevodi medicinske dokumentacije: lekarske overe, uputstva za upotrebu, zdravstveni kartoni i anamneze…

Ono što nas karakteriše kao uspešnu prevodilačku agenciju:

Poštovanje rokova isporuke

Ispoštovan rok uz kvalitet je najvažniji za izgradnju kvalitetnog poslovnog odnosa i međusobnog poverenja I zato je to nešto o čemu izuzetno vodimo računa.
Zahvaljujući savremenoj tehnologiji i prevodilačkim alatima u mogućnosti smo da ponudimo više od običnog prevoda. Nudimo kompletno rešenje.

Prilagodljivost

Uvek imamo prave prevodioce i pravo rešenje. Za nas je svaki klijent važan.

Kvalitet

Eurotranslate je u potpunosti prošao sertifikaciju prema zahtevima standarda ISO 17100:2015 za usluge prevođenja i uspostavili smo sledeće procese kontrole kvaliteta: kontrolisani tok rada, kontrolisana dokumentacija, parametri za procenu stepena ostvarenog kvaliteta, izbor stručnjaka za dati jezik, dobra poslovna praksa.

Pouzdanost

Smatramo da svako treba da radi ono za šta je stručan. Tako naši klijenti u potpunosti mogu da se posvete osnovnim delatnostima svoga poslovanja, a naša je briga da njihove reči, ideje, dokumentacija i sve što je im je neophodno za uspešno poslovanje budu prevedeni na odgovarajuće jezike uz najveći stepen kvaliteta.

Dostupnost
Staramo se da za sve naše klijente prevodioci budu uvek i svuda dostupni, u Zemunu, u Beogradu i ostatku zemlje, i to za sve jezike, što, između ostalog, obuhvata prevod sa ruskog na srpski, prevod sa srpskog na ruski, prevod sa nemačkog na srpski, prevod sa srpskog na nemački, prevod sa engleskog na srpski, prevod sa srpskog na engleski, prevod sa španskog na srpski, prevod sa srpskog na španski, prevod sa kineskog na srpski, prevod sa srpskog na kineski, prevod sa engleskog na hrvatski, prevod sa engleskog na slovenački, prevod sa engleskog na makedonski, prevod sa engleskog na bosanski, prevod sa engleskog na crnogorski, itd.

Tagovi: sudski tumači za ukrajinski jezik, sudski tumači za turski jezik, sudski tumači za švedski jezik, sudski tumači za španski jezik, sudski tumači za slovenački jezik, sudski tumači za slovački jezik, sudski tumači za ruski jezik, sudski tumači za rumunski jezik, sudski tumači za portugalski jezik, sudski tumači za poljski jezik, sudski tumači za nemački jezik, sudski tumači za makedonski jezik, sudski tumači za mađarski jezik, sudski tumači za kineski jezik, sudski tumači za italijanski jezik, sudski tumači za hrvatski jezik, sudski tumači za holandski jezik, sudski tumači za grčki jezik, sudski tumači za francuski jezik, sudski tumači za engleski jezik, sudski tumači za češki jezik, sudski tumači za bugarski jezik, sudski tumači za arapski jezik, sudski prevodioci za ukrajinski jezik, sudski prevodioci za turski jezik, sudski prevodioci za švedski jezik, sudski prevodioci za španski jezik, sudski prevodioci za slovenački jezik, sudski prevodioci za slovački jezik, sudski prevodioci za ruski jezik, sudski prevodioci za rumunski jezik, sudski prevodioci za portugalski jezik, sudski prevodioci za poljski jezik, sudski prevodioci za nemački jezik, sudski prevodioci za makedonski jezik, sudski prevodioci za mađarski jezik, sudski prevodioci za kineski jezik, sudski prevodioci za italijanski jezik, sudski prevodioci za hrvatski jezik, sudski prevodioci za holandski jezik, sudski prevodioci za grčki jezik, sudski prevodioci za francuski jezik, sudski prevodioci za engleski jezik, sudski prevodioci za češki jezik, sudski prevodioci za bugarski jezik, sudski prevodioci za arapski jezik, prevodioci za ukrajinski jezik, prevodioci za turski jezik, prevodioci za švedski jezik, prevodioci za španski jezik, prevodioci za slovenački jezik, prevodioci za slovački jezik, prevodioci za ruski jezik, prevodioci za rumunski jezik, prevodioci za portugalski jezik, prevodioci za poljski jezik, prevodioci za nemački jezik, prevodioci za makedonski jezik, prevodioci za mađarski jezik, prevodioci za japanski jezik, prevodioci za italijanski jezik, prevodioci za holandski jezik, prevodioci za grčki jezik, prevodioci za francuski jezik, prevodioci za engleski jezik, prevodioci za češki jezik, prevodioci za bugarski jezik, prevodioci za arapski jezik, prevodilačka agencija Srbija, prevodilačka agencija Beograd, prevodilac Zemun, prevodilac za medicinu Beograd, prevodi medicinske dokumentacije, prevodilac za medicinu, farmaceutski prevodi, medicinski prevodi Beograd, tehnički prevodi Beograd, stručni prevodi na engleski, tehnički prevodi sa nemačkog jezika, specijalizovani prevodi, pravni prevodi Beograd, prevod veb stranice, profesionalne prevodilačke usluge, stručne prevodilačke usluge,

EUROTRANSLATE was founded in 2006. with the aim of providing professional translation services and linguistic support for various industries. Our services include: translation, localization, proofreading & editing, transcreation, copywriting, desktop publishing, certified translations, interpreting - consecutive and simultaneous, brandname validation, consulting, and many others.

Given our widespread network of translators, we can provide translations for a wide array of language combinations, and support large number of industries with specialized linguists in these areas. Our main focus are the languages of the Balkans and Eastern Europe, combined with all the major world languages.

We help businesses communicate more effectively and efficiently across borders, markets and cultures.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 13.07.2009
 • Datum ažuriranja: