Jasmina Arsovski - stalni sudski tumač i prevodilac za nemački jezik - Novi Sad

Jasmina Arsovski - stalni sudski tumač i prevodilac za nemački jezik - Novi Sad

Jasmina Arsovski - stalni sudski tumač i prevodilac za nemački jezik - Novi Sad

  • Adresa:
  • Miše Dimitrijevića 2
  • 21000, Novi Sad
  • Telefon:
  • +381 63 529 689
Pošaljite upit
Jasmina Arsovski - stalni sudski prevodilac za nemački jezik - Novi Sad

Jasmina Arsovski
stalni sudski prevodilac za nemački jezik NOVI SAD
Miše Dimitrijevića 2
Tel. 063 529 689
E-Mail: jasna.arsovski@gmail.com

Prevođenje sa srpskog na nemački i sa nemačkog na srpski jezik
dokumenata sa overom prevoda
i bez overe prevoda

  • Statistika:
  • Datum upisa: 19.11.2021
  • Datum ažuriranja: