Udruženje e-Razvoj

Udruženje e-Razvoj

 • Adresa:
 • Palmira Toljatija 5/III
 • 11070, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 414 33 27
  +381 63 420 848
 • Website:
 • www.erazvoj.com
Pošaljite upit

Udruženje e-Razvoj je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 25.03.2010. god. na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva.

Ciljevi Udruženja e-Razvoj

- predlaganje projekata i koordinacija na izradi i realizaciji projekata od interesa za razvoj informacionog društva

- koordinacija obezbeđivanja finasijkih sredstava iz domaćih i inostranih podsticajnih fondova ili zainteresovanih investitora za realizaciju pokrenutih projekata u oblasti razvoja informacionog društva

- predlaganje i zalaganje za formiranje novih privrednih društava koja bi samostalno radila na realizaciji složenih projekata u oblasti razvoja informacionog društva

- praćenje stanja razvoja informacionog društva i javno zalaganje za unapređenje svih aspekata razvoja informacionog društva

- praćenje i primena najnovijih informacionih i komunikacionih tehnologija koje su od interesa za razvoj informacionog društva

- zalaganje za realizaciju i zaštitu interesa članica Udruženja e-Razvoj i svih privrednih i ostalih društvenih subjekata učesnika u procesu unapređenja informacionog društva

- edukacija organizacija i građana o značaju pokrenutih i planiranih projekata za razvoj informacionog društva i mogućnostima za njihovu realizaciju

Radi ostvarivanja svojih cijeva Udruženja e-Razvoj:

- prikuplja i obrađuje predloge projekta od interesa za razvoj informacionog društva

- vrši izbor prioritetnih projekata od interesa za razvoj informacionog društva

- organizuje i koordinira: izradu projektne metodologije, izradu potrebne dokumentacije projektnih zadataka, izradu biznis planova po projektnim zadacima, izradu neophodnih formulara za apliciranje domaćim i inostranim fondovima za finansiranje izabranih projekata, pregovore sa zainteresovanim investitorima zainteresovanim za finansiranje pojedinih projekata

- prikuplja informacije o mogućim izvorima finansiranja projekata od interesa za razvoj informacionog društva

- pokreće inicijative za otvaranje novih privrednih društava koja bi samostalo ili u saradnji sa drugim zainteresovanim privrednim društvima radila na realizaciji složenijih projekata, a za koje je unapred obezbeđen potreban budžet

- uspostavlja visok nivo saradnje i poslovnog bontona sa: nadležnim ministarstvima, komorskim sistemom, privrednim subjektima, organizacijama, društvima, udruženjima, poslovnim asocijacijama, dijasporom, medijima i svim drugim relevantnim subjektima društva u zemlji i inostranstvu kojima je u interesu razvoj informacionog društva

- sagledava i analizira probleme i pokreće predloge i inicijative za kreiranje podsticajne zakonske regulative i drugih uslova za razvoj informacionog društva i poslovnog okruženja

- zastupa interese članica Udruženja e-Razvoj i svih privrednih i ostalih društvenih subjekata učesnika u procesu unapređenja informacionog društva pred nadležnim organima, kreirajući povoljnu sliku u javnosti i pozitivno javno mnjenje o njihovim aktivnostima

- organizuje samostalno ili u zajednici sa drugim zainteresovanim organizacijama: stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti razvoja informacionog društva

- objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na razvoj informacionog društva

www.erazvoj.com

 • Statistika:
 • Datum upisa: 21.05.2010
 • Datum ažuriranja: