Opšte udruženje samostalnih zanatlija i privrednika Niš

Opšte udruženje samostalnih zanatlija i privrednika Niš

 • Adresa:
 • Prijezdina 4
 • 18000, Niš
 • Telefon:
 • +381 18 241 543
  +381 64 17 64 599
  +381 65 96 52 033
 • Website:
 • www.uzip.org.rs
Pošaljite upit

Udruženje zanatlija je dobrovoljna, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija osnovana sa ciljem povezivanja i zaštite svojih članova, stvaranja zanatskog podmlatka obukom za zanate, negovanja i oživljavanja starih zanata i ostvarenja ostalih potreba članova Udruženja u skladu sa zakonom.

Udruženje obavlja brojne aktivnosti:

- pruža savetodavne usluge svojim članovima i budućim zanatlijama,
- vrši obuku za zanate u saradnji sa svojim članovima,
- vrši proveru osposobljenosti za zanatska zanimanja i izdaje uverenja o tome,
- organizuje izložbe i obezbeđuje prisustvo na izložbama za svoje članove radi reprezentacije njihovih proizvoda,
- oživljava i neguje stare zanate,
- organizuje susrete preduzetnika radi zajedničkog rešavanja problema, razmene ideja, uticaja na donošenje odluka i mera od interesa za njih i sl.

Udruženje sarađuje sa Gradom Nišom i gradskim opštinama, Regionalnom privrednom komorom, raznim obrazovnim ustanovama i brojnim drugim vladinim i nevladinim organizacijama. Udruženje je član Centra poslovnih inicijativa u kome ima predsedničko mesto za sektor proizvodnog i uslužnog zanatstva i mala preduzeća na nivou Republike Srbije. Udruženje sarađuje i sa Nemačkom zanatskom komorom Koblenc i član je Balkanskog biroa za razvoj preduzetništva i malih i srednjih preduzeća u Sofiji u Bugarskoj u okviru čijeg projekta sarađuje sa zanatskim udruženjima u susednim i zemljama zapadnog Balkana.

Udruženje ima veliki broj članova raznih struka koji su organizovani u sekcije. Tako postoje sekcija ugostitelja, sekcija frizera, kozmetičara i druge.

Sedište Udruženja zanatlija je u zgradi „Zanatski dom“, ulica Prijezdina 4, u strogom centru Niša.

zanatlije.nis@gmail.com

 • Statistika:
 • Datum upisa: 27.01.2017
 • Datum ažuriranja: