prethodna
Prevodilačka agencija "Documentum Prevodi"
Prevodilačka agencija "Documentum Prevodi"
sledeća
Sudski prevodilac za rumunski jezik
Sudski prevodilac za rumunski jezik

Sudski tumač za engleski jezik Zorana Vukotić

Sudski tumač za engleski jezik Zorana Vukotić

Sudski tumač za engleski jezik Zorana Vukotić

  • Adresa:
  • Vojvode Stepe 106, Voždovac
  • 11000, Beograd
  • Telefon:
  • +381 11 249 1152
    +381 63 863 8354
Pošaljite upit

Agencija za prevođenje LEKSIKA koju vodi prevodilac i sudski tumač za engleski jezik prevodi dokumenta sa srpskog na engleski i sa engleskog na srpski sa overom i pečatom ovlašćenog stalnog sudskog tumača za engleski jezik, ili bez overe.

Naučni i stručni prevodilac sa dugogodišnjim iskustvom prevodi poslovne, stručne, naučne i književne tekstove - ugovore, tehnička uputstva, tendersku dokumentaciju, sertifikate, itd.

Prevodi iz oblasti - tehnika, mašinstvo, elektrotehnika, građevinarstvo, rudarstvo, bankarstvo, finansije, društvene nauke, psihologija, film, itd.
Sudski prevodilac / sudski tumač - prevod dokumenata overenih pečatom sudskog prevodioca sa srpskog na engleski i sa engleskog na srpski.
• Lična dokumenta
• Izvodi iz matičnih knjiga
• Uverenja, potvrde i ostala dokumenta za dobijanje viza
• Sudske presude, ovlašćenja, sertifikati
• Dijagnoze i medicinska dokumentacija
• Diplome, dodaci diplomi
• Uverenja o položenim ispitima, uverenja o studiranju
• Diplome i svedočanstva osnovne i srednje škole

Lokacija: Voždovac, Vojvode Stepe 106, u blizini Voždovačke crkve i XII beogradske gimnazije.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 05.04.2011
  • Datum ažuriranja: 16.03.2021