Sudski tumač za engleski jezik Zorana Vukotić

Sudski tumač za engleski jezik Zorana Vukotić

Sudski tumač za engleski jezik Zorana Vukotić

  • Adresa:
  • Vojvode Stepe 106, Voždovac
  • 11000, Beograd
  • Telefon:
  • +381 11 249 1152
    +381 63 863 8354
Pošaljite upit

Agencija za prevođenje LEKSIKA koju vodi prevodilac i sudski tumač za engleski jezik prevodi dokumenta sa srpskog na engleski i sa engleskog na srpski sa overom i pečatom ovlašćenog stalnog sudskog tumača za engleski jezik, ili bez overe.

Naučni i stručni prevodilac sa dugogodišnjim iskustvom prevodi poslovne, stručne, naučne i književne tekstove - ugovore, tehnička uputstva, tendersku dokumentaciju, sertifikate, itd.

Prevodi iz oblasti - tehnika, mašinstvo, elektrotehnika, građevinarstvo, rudarstvo, bankarstvo, finansije, društvene nauke, psihologija, film, itd.
Sudski prevodilac / sudski tumač - prevod dokumenata overenih pečatom sudskog prevodioca sa srpskog na engleski i sa engleskog na srpski.
• Lična dokumenta
• Izvodi iz matičnih knjiga
• Uverenja, potvrde i ostala dokumenta za dobijanje viza
• Sudske presude, ovlašćenja, sertifikati
• Dijagnoze i medicinska dokumentacija
• Diplome, dodaci diplomi
• Uverenja o položenim ispitima, uverenja o studiranju
• Diplome i svedočanstva osnovne i srednje škole

Lokacija: Voždovac, Vojvode Stepe 106, u blizini Voždovačke crkve i XII beogradske gimnazije.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 05.04.2011
  • Datum ažuriranja: