Prevodilačka agencija Bukurov i saradnici

Prevodilačka agencija Bukurov i saradnici

Pošaljite upit

Klinička ispitivanja lekova

- Klinička ispitivanja (faze III i IV)
- Protokol ispitivanja
- Informacije za pacijente (PIS) i Obrasci informisanog pristanka (ICF)
- Test liste (CRF)
- Dnevnici pacijenata
- Ugovori s istraživačima i institucijama
- Prijave neželjenih događaja
- Standardne radne procedure (SOP)
- Regulatorna prepiska (izveštaji, prijave)

Medicinska sredstva i uredjaji

- Korisnička uputstva (IFU)
- Kliničke studije za ispitivanje bezbednosti i efikasnosti
- Registraciona dokumentacija

Farmakologija

- Farmaceutska tehnologija
- Farmakologija
- Farmakokinetika
- Farmakodinamika
- Toksikologija

Medicina

- Opšta medicina
- Interna medicina
- Hirurgija
- Neurologija
- Epidemiologija i javno zdravlje

Stručne i naučne publikacije i projekti

Medicinska dokumentacija

Svi prevodi podrazumevaju stručnost, profesionalnost i poštovanje rokova, kao i stručnu i jezičku lekturu i overu pečatom sudskog tumača po potrebi.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 01.02.2010
  • Datum ažuriranja: