Konekta - prevodilačka agencija

Konekta - prevodilačka agencija

Pošaljite upit

Prevodilačka agencija KONEKTA pruža profesionalne usluge prevodjenja ličnih dokumenata i dokumentacije pravnih lica sa/na preko 20 svetskih jezika, bez ili sa overom ovlašćenog sudskog tumača. Prevodjenje se obavlja u dogovorenom roku,
po konkurentnim cenama, uz strogu poverljivost podataka, fleksibilnost i brzinu komunikacije koja štedi Vaše vreme i novac.

Prevođenje
Prevođenje zahteva raspolaganje razlčitim veštinama, od pravilnog izražavanja i odličnog poznavanja izvornog i ciljnog jezika, pa sve do primene terminologije odgovarajuće struke.

Naša agencija je specijalizovana za pružanje prevodilačkih usluga sa/na preko 20 jezika za sve vrste tekstova, od opštih do stručnih, kao i ličnih dokumenata i dokumenata pravnih lica.

Svi prevodioci su diplomirani filolozi, koji ne raspolažu samo perfektnim lingvističkim znanjima iz izvornog i ciljnog jezika, već istovremeno i praktičnim iskustvima u prevodjenju iz različitih oblasti.

Sudski tumač
Prevod velikog broja dokumenata mora biti overen. Ova mera je nephodna kako bi prevod bio pravosnažan i priznat od strane nadležnih insitucija. Prevodioci, koje postavljaju nadležni sudovi i koji svojom izjavom, pečatom i potpisom garantuju da je prevod istovetan sa originalom, jesu sudski tumači.

Naši ovlašćeni sudski tumači prevode sve vrste dokumenata sa/na preko 20 jezika i overavaju ih pečatom. Tako možete biti sigurni da je prevod Vaših dokumenata i pravosnažan i službeno priznat.

Radimo prevode na sledeće jezike:
- nemački
- engleski
- francuski
- španski
- italijanski
- ruski
- mađarski
- poljski
- hrvatski
- slovenački
- bugarski
- rumunski
- turski
- arapski
- kineski
- makedonski
- ukrajinski

Za svaki dokument na jezicima koji prevodimo Vam nudimo i mogućnost overe stalnog sudskog tumača.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 24.08.2013
  • Datum ažuriranja: