Prevodilačka agencija Eurotranslate

Prevodilačka agencija Eurotranslate

 • Adresa:
 • Glavna 26, 2.sprat, stan 9, Zemun
 • 11080, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 314 96 17
 • Radno vreme:
 • 08-17 h
 • Website:
 • https://eurotranslate.rs
Pošaljite upit
Prevodilačke usluge
Prevod i overa dokumenata
Simultano i konsekutivno prevođenje
Medicinski prevodi
Prevod medicinske dokumentacije
Stručan tim lekara

Eurotranslate – usluge prevođenja stručnih i pravnih tekstova

Prevodilačka agencija u Beogradu, Eurotranslate, osnovana je 2006. i već deset punih godina uspešno posluje na stranom i domaćem tržištu sa ciljem pružanja usluga prevođenja stručnih i pravnih tekstova. Spoj naše mreže prevodilaca i želje da obezbedimo kompletnu uslugu svim našim klijentima doveo je do saradnje na svetskom nivou koja podrazumeva pružanje usluga prevođenja sa svih svetskih jezika i obratno, što obuhvata prevod sa srpskog na engleski, prevod sa engleskog na srpski, prevod sa nemačkog na srpski, prevod sa srpskog na nemački, kao i niz drugih jezičkih kombinacija.

Zahvaljujući našoj široko rasprostranjenoj mreži prevodilaca u svetu i sudskih tumača u zemlji možemo da obezbedimo prevode za više od 100 jezika, a neki od njih su: prevod za engleski jezik, prevod za francuski jezik, prevod za nemački jezik, prevod za slovenački jezik, prevod za italijanski jezik, prevod za japanski jezik, prevod za španski jezik, prevod za holandski jezik, prevod za mađarski jezik, prevod za bugarski jezik, prevod za češki jezik, prevod za slovački jezik, prevod za ruski jezik, prevod za ukrajinski jezik, prevod za makedonski jezik, prevod za hrvatski jezik, prevod za bosanski jezik, prevod za portugalski jezik, prevod za kineski jezik, prevod za rumunski jezik, prevod za turski jezik, prevod za arapski jezik, prevod za grčki jezik, prevod za poljski jezik, prevod za švedski jezik. Specijalizovani smo za jezike Balkana i istočne Evrope, u kombinaciji sa svim svetskim jezicima. Ali to nije sve.

Pored svih vrsta stručnih prevoda u našu ponudu takođe spada i sledeće: jezička lektura, korektura, obrada teksta, priprema za štampu, overa sudskog tumača za grad Beograd, prevod sudskog tumača, prevod i overa sudskog tumača za grad Beograd, izlazak sudskog tumača na teren radi zaključenja braka, otvaranja firme i sl, organizacija javnobeležničke overe, prevodi medicinskih tekstova sa i bez overe lekara, usmeni prevodi za Beograd, van Beograda i u inostranstvu (simultani, konsekutivni, konferencijsko prevođenje), prevod sajtova, kreativno prevođenje za potrebe marketinga (transcreation), kulturno prilagođavanje, lokalizacija softvera, prevodi kataloga, brošura, tehničkih uputstava, kopirajting (copywriting), transkripcija video i audio zapisa, edukacija u oblasti upravljanja projektima...

Naši prevodioci i sudski tumači su pažljivo izabrani, ne prema ceni već prema kvalitetu i stručnosti u oblastima za koje su specijalizovani. Za medicinski prevod kao i za kliničke studije angažuju se npr. naši lekari, a tehnički prevodi i pravni prevodi takođe se poveravaju stručnim lica. Pored toga što isključivo radi prevode iz oblasti u kojoj je stručan, svaki naš prevodilac prevodi i na jezik koji mu je maternji. Naši prevodioci imaju najmanje 10 godina iskustva u prevođenju, specijalizovani su za oblasti koje prevode, a biramo ih na osnovu testiranja. Takođe, na zahtev klijenta, pružamo besplatni test prevod za svaki veći projekat.

Rokovi isporuke su, uz kvalitet, najvažniji za izgradnju kvalitetnog poslovnog odnosa i međusobnog poverenja. Zato je poštovanje rokova isporuke nešto o čemu izuzetno vodimo računa.
Zahvaljujući savremenoj tehnologiji i prevodilačkim alatima u mogućnosti smo da ponudimo više od običnog prevoda. Nudimo kompletno rešenje. Po potrebi, čak i isporučujemo prevode na vašu adresu.

Karakteristike prevodilačke agencije Eurotranslate:

Prilagodljivost

Uvek imamo prave prevodioce i pravo rešenje. Za nas je svaki klijent važan.

Kvalitet

Eurotranslate je u potpunosti prošao sertifikaciju prema zahtevima standarda ISO 9001:2008 za usluge prevođenja i uspostavili smo sledeće procese kontrole kvaliteta: kontrolisani tok rada, kontrolisana dokumentacija, parametri za procenu stepena ostvarenog kvaliteta, izbor stručnjaka za dati jezik, dobra poslovna praksa.

Pouzdanost

Smatramo da svako treba da radi ono za šta je stručan. Tako naši klijenti u potpunosti mogu da se posvete osnovnim delatnostima svoga poslovanja a naša je briga da njihove reči, ideje, dokumentacija i sve što je im je neophodno za uspešno poslovanje budu prevedeni na odgovarajuće jezike uz najveći stepen kvaliteta.

Dostupnost

Staramo se da za sve naše klijente prevodioci budu uvek i svuda dostupni, u Zemunu, u Beogradu i ostatku zemlje, i to za sve jezike, što, između ostalog, obuhvata prevod sa ruskog na srpski, prevod sa srpskog na ruski, prevod sa nemačkog na srpski, prevod sa srpskog na nemački, prevod sa engleskog na srpski, prevod sa srpskog na engleski, prevod sa španskog na srpski, prevod sa srpskog na španski, prevod sa kineskog na srpski, prevod sa srpskog na kineski, itd.

www.medicinskiprevodi.rs

Medicinski prevod zahteva punu pažnju i odabran stručni tim lekara koji će verodostojno i precizno uraditi sam prevod. Svojevrsna terminologija koja odlikuje prevode iz oblasti medicine čini ovo vrstu prevoda zahtevnijom i nameće dodatni element odgovornosti. Mi vam pružamo samo najbolje, kvalifikovane zdravstvene radnike, od lekara opšte prakse do anesteziologa, čije je znanje apsolutno u toku sa svim novim dostignućima u medicini.

Budući da u današnjem svetu klinička ispitivanja prelaze granice nacionalnih okvira, potreba za prevodom medicinske dokumentacije u stalnom je porastu. Ispravan medicinski prevod od presudnog je značaja za uštedu vremena, smanjenje troškova i očuvanje ugleda koji je od suštinskog značaja u oblasti kliničkih ispitivanja, te je preciznost medicinskog prevoda apsolutni prioritet. Prevod u oblasti medicine mora biti tačan, prilagođen ciljnoj grupi od pacijenata do lekara, potpuno razumljiv, kao i kulturološki i jezički primeren za datu sredinu.
Prevodi medicinske dokumentacije: lekarske overe, uputstva za upotrebu, zdravstveni kartoni i anamneze…

Vaš uspeh i vaša ušteda za nas predstavljaju prioritet. Naši prevodioci koriste prevodilačke alate koji su savršeno sredstvo uštede, a nakon svakog prevoda dostavljamo vam prevodilačku memoriju zahvaljujući kojoj se budući tekst ili dokumenta koji se u celosti ili delimično ponavljaju ne naplaćuju po punoj ceni, što dovodi do neverovatne uštede do čak 70%. Pored uštede, korišćenje prevodilačkih alata omogućuje brži proces prevođenja uz veći stepen kvaliteta i doslednosti u samom prevodu.

Tagovi: sudski tumači za ukrajinski jezik, sudski tumači za turski jezik, sudski tumači za švedski jezik, sudski tumači za španski jezik, sudski tumači za slovenački jezik, sudski tumači za slovački jezik, sudski tumači za ruski jezik, sudski tumači za rumunski jezik, sudski tumači za portugalski jezik, sudski tumači za poljski jezik, sudski tumači za nemački jezik, sudski tumači za makedonski jezik, sudski tumači za mađarski jezik, sudski tumači za kineski jezik, sudski tumači za italijanski jezik, sudski tumači za hrvatski jezik, sudski tumači za holandski jezik, sudski tumači za grčki jezik, sudski tumači za francuski jezik, sudski tumači za engleski jezik, sudski tumači za češki jezik, sudski tumači za bugarski jezik, sudski tumači za arapski jezik, sudski prevodioci za ukrajinski jezik, sudski prevodioci za turski jezik, sudski prevodioci za švedski jezik, sudski prevodioci za španski jezik, sudski prevodioci za slovenački jezik, sudski prevodioci za slovački jezik, sudski prevodioci za ruski jezik, sudski prevodioci za rumunski jezik, sudski prevodioci za portugalski jezik, sudski prevodioci za poljski jezik, sudski prevodioci za nemački jezik, sudski prevodioci za makedonski jezik, sudski prevodioci za mađarski jezik, sudski prevodioci za kineski jezik, sudski prevodioci za italijanski jezik, sudski prevodioci za hrvatski jezik, sudski prevodioci za holandski jezik, sudski prevodioci za grčki jezik, sudski prevodioci za francuski jezik, sudski prevodioci za engleski jezik, sudski prevodioci za češki jezik, sudski prevodioci za bugarski jezik, sudski prevodioci za arapski jezik, prevodioci za ukrajinski jezik, prevodioci za turski jezik, prevodioci za švedski jezik, prevodioci za španski jezik, prevodioci za slovenački jezik, prevodioci za slovački jezik, prevodioci za ruski jezik, prevodioci za rumunski jezik, prevodioci za portugalski jezik, prevodioci za poljski jezik, prevodioci za nemački jezik, prevodioci za makedonski jezik, prevodioci za mađarski jezik, prevodioci za japanski jezik, prevodioci za italijanski jezik, prevodioci za holandski jezik, prevodioci za grčki jezik, prevodioci za francuski jezik, prevodioci za engleski jezik, prevodioci za češki jezik, prevodioci za bugarski jezik, prevodioci za arapski jezik, prevodilačka agencija Srbija, prevodilačka agencija Beograd, prevodilac Zemun, prevodilac za medicinu Beograd, prevodi medicinske dokumentacije, prevodilac za medicinu, farmaceutski prevodi, medicinski prevodi Beograd, tehnički prevodi Beograd, stručni prevodi na engleski, tehnički prevodi sa nemačkog jezika, specijalizovani prevodi, pravni prevodi Beograd, prevod veb stranice, profesionalne prevodilačke usluge, stručne prevodilačke usluge,

EUROTRANSLATE was founded in 2006. with the aim of providing professional translation services and legal texts. It was our wish that this approach to a whole new way and to provide our clients with full service. Our services include: translation, proofreading, proofreading, word processing, desktop publishing, certification of court interpreters, interpreting consecutive and simultaneous, conference ...

Given our widespread network of translators, we can provide translations for more than 100 languages. We specialize in the languages of the Balkans and Eastern Europe, combined with all the languages of the world. It's not all. Our translators are carefully chosen, not by price but by quality and expertise in areas that are specialized. Besides always doing translations from the field in which professional, translation and the language that is native.
We work with a

 • Statistika:
 • Datum upisa: 13.07.2009
 • Datum ažuriranja: 27.06.2022