Violeta Ninković - sudski prevodilac za nemački jezik - Novi Sad

Violeta Ninković - sudski prevodilac za nemački jezik - Novi Sad

Violeta Ninković - sudski prevodilac za nemački jezik - Novi Sad

  • Adresa:
  • Alekse Šantića 51
  • 21000, Novi Sad
  • Telefon:
  • +381 21 466 333
    +381 60 344 10 28
Pošaljite upit

Prevodi sa nemačkog na srpski jezik i obrnuto, sa i bez overe sudskog tumača.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 04.09.2008
  • Datum ažuriranja: