NLB banka

NLB banka

  • Adresa:
  • Bulevar Mihajla Pupina 165/v
  • 11070, Beograd
  • Telefon:
  • +381 11 7 15 15 22
  • Website:
  • https://www.nlb.rs
Pošaljite upit

NLB banka a.d. Beograd, čije je sedište smešteno u poslovnoj zgradi NLB Grupe u Beogradu, posluje na tržištu cele Srbije, putem razgranate mreže svojih poslovnica koju čini 16 filijala sa ukupno 57 poslovnica.

NLB banka posluje kao banka univerzalnog tipa, što znači da u svojoj ponudi ima široku paletu bankarskih usluga prilagođenu potrebama i očekivanjima kako korporativnih tako i individualnih klijenata. Bankarski stručnjaci i ostali profesionalni kadrovi u ovoj banci intenzivno nastoje da unapređuju sopstvenu poziciju na tržištu, sve vreme imajući na umu odgovornost prema svojim klijentima, akcionarima, zaposlenima i široj društvenoj zajednici.

NLB banka
Kontakt centar
Trg Mladenaca 1-3
21000 Novi Sad

Misija banke je da traži optimalnu meru i kompromis između različitih ciljeva koje nameće savremeno poslovanje: (1) između brzog rasta i stabilnosti, (2) masovnih transakcija i individualnog pristupa klijentima, (3) poštovanje standarda i fleksibilnosti, (4) globalnog i lokalnog tržišta, (5) profita i društvene odgovornosti.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 07.05.2010
  • Datum ažuriranja: