prethodna
Garant - Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d.
Garant - Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d.
sledeća
NLB banka
NLB banka

UniCredit Bank Srbija a.d.

UniCredit Bank Srbija a.d.

Pošaljite upit

UniCredit Bank Srbija a.d. je članica UniCredit Grupe, jedne od vodećih finansijskih grupacija u Evropi i najveće međunarodne bankarske mreže u regionu Centralne i Istočne Evrope (CIE), koja posluje u 22 zemlje i sa više od 160.000 zaposlenih i preko 9.500 ekspozitura uspešno uslužuje milione klijenata.

U regionu Centralne i Istočne Evrope UniCredit upravlja najvećom međunarodnom bankarskom mrežom od preko 3.800 ekspozitura. UniCredit Grupa posluje u Azerbejdžanu, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj Republici, Estoniji, Mađarskoj, Letoniji, Litvaniji, Kazahstanu, Kirgistanu, Poljskoj, Rumuniji, Rusiji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji, Turskoj i Ukrajini.

Udruživanjem snaga sa HVB Grupom i BA-CA 2005. godine, stvorena je prva prava evropska banka. Njen osnovni cilj je da kombinacijom lokalnih različitosti i vanregionalnim know-how pristupom na najbolji mogući način usluži sve svoje klijente.

Zašto izabrati UniCredit za svoju poslovnu banku?

- Internacionalni i domaći know-how prisutan u jednoj bankarskoj grupaciji
- UniCredit Grupa i BA-CA su vodeće na tržištu CIE, i kao takve čine integralni deo međunarodne grupe za pružanje finansijskih usluga
- Globalno prisustvo u ključnim finansijskim centrima širom sveta
- Reputacija i pozicija koje zauzima UniCredit Grupa obezbeđuju sigurnost i poverenje
- Profesionalni menadžeri za odnose sa klijentima pružaju visok kvalitet usluge u zemlji i inostranstvu
- Rasprostranjena mreža u CIE, uključujući komercijalne i investicione banke, predstavništva, osiguravajuće i lizing kompanije
- Moderni i inovativni bankarski proizvodi

  • Statistika:
  • Datum upisa: 04.05.2010
  • Datum ažuriranja: 12.01.2021