UniCredit Bank Srbija a.d.

UniCredit Bank Srbija a.d.

Pošaljite upit

UniCredit Bank Srbija a.d. je članica UniCredit Grupe, jedne od vodećih finansijskih grupacija u Evropi i najveće međunarodne bankarske mreže u regionu Centralne i Istočne Evrope (CIE), koja posluje u 22 zemlje i sa više od 160.000 zaposlenih i preko 9.500 ekspozitura uspešno uslužuje milione klijenata.

U regionu Centralne i Istočne Evrope UniCredit upravlja najvećom međunarodnom bankarskom mrežom od preko 3.800 ekspozitura. UniCredit Grupa posluje u Azerbejdžanu, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj Republici, Estoniji, Mađarskoj, Letoniji, Litvaniji, Kazahstanu, Kirgistanu, Poljskoj, Rumuniji, Rusiji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji, Turskoj i Ukrajini.

Udruživanjem snaga sa HVB Grupom i BA-CA 2005. godine, stvorena je prva prava evropska banka. Njen osnovni cilj je da kombinacijom lokalnih različitosti i vanregionalnim know-how pristupom na najbolji mogući način usluži sve svoje klijente.

Zašto izabrati UniCredit za svoju poslovnu banku?

- Internacionalni i domaći know-how prisutan u jednoj bankarskoj grupaciji
- UniCredit Grupa i BA-CA su vodeće na tržištu CIE, i kao takve čine integralni deo međunarodne grupe za pružanje finansijskih usluga
- Globalno prisustvo u ključnim finansijskim centrima širom sveta
- Reputacija i pozicija koje zauzima UniCredit Grupa obezbeđuju sigurnost i poverenje
- Profesionalni menadžeri za odnose sa klijentima pružaju visok kvalitet usluge u zemlji i inostranstvu
- Rasprostranjena mreža u CIE, uključujući komercijalne i investicione banke, predstavništva, osiguravajuće i lizing kompanije
- Moderni i inovativni bankarski proizvodi

  • Statistika:
  • Datum upisa: 04.05.2010
  • Datum ažuriranja: