Garant - Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d.

Garant - Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d.

Pošaljite upit

D.d.o.r. Garant Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Beograd upravlja dobrovoljnim penzijskim fondom D.d.o.r. Garant na osnovu dozvole za rad izdate od strane Narodne banke Srbije br. 10179 od 16.11.2006.godine. Tokom 2010. godine sprovođenjem dve statusne promene spajanje uz pripajanje izvršeno je spajanje: Društva i Fonda “HYPO” Beograd u martu 2010. godine, kao i Društva i Fonda “DDOR Penzija Plus” Novi Sad u decembru 2010. godine. Na taj način Fond D.d.o.r. Garant je postao značajna institucija u industriji dobrovoljnih penzijskih fondova sa širokim mogućnostima ulaganja imovine svojih članova čija je vrednost krajem 2011. godine iznosila 2.317 mlrd dinara ili 22,145 miliona EUR (krajem 2010. godine iznosila je 1,988 milijardi dinara ili 18,850 miliona EUR.)

Pored upravljanja Dobrovoljnim penzijskim fondom D.d.o.r. Garant istoimeno Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom „DDOR GARANT“ a.d. Beograd je Rešenjem Narodne banke Srbije br. IO NBS br. 56 od 07.07.2011. godine dobilo dozvolu za organizovanje i upravljanje još jednim dobrovoljnim penzijskim fondom »DDOR GARANT DINAR«. Ovaj dobrovoljni penzijski fond je registrovan pod br. 1000265 u Registru dobrovoljnih penzijskih fondova Narodne banke Srbije. Početak poslovanja ovog dobrovoljnog penzijskog fonda smatra se dan kada je objavljena prva vrednost investicione jedinice dobrovoljnog penzijskog fonda DDOR GARANT DINAR, odnosno 01.09.2011. godine.

Pravila poslovanja i Opšti uslovi poslovanja Društva “DDOR GARANT” ustanovljeni su sa ciljem postizanja što boljeg interesa članova Dobrovoljnog penzijskog fonda “DDOR GARANT” i Dobrovoljnog penzijskog fonda „DDOR GARANT DINAR“.

Internim procedurama rada i kontrolom rizika u poslovanju obezbeđuje se efikasno i efektivno upravljanje sredstvima na individualnim računima članova oba penzijska fonda kako bi se ostvarili što bolji prinosi, odnosno obezbedile što više penzijske nadoknade za svakog pojedinca, člana dobrovoljnog penzijskog fonda.

U dnevnom listu Politika svakodnevno objavljujemo vrednost investicione jedinice Dobrovoljnog penzijskog fonda “DDOR GARANT” i vrednost investicione jedinice Dobrovoljnog penzijskog fonda „DDOR GARANT DINAR“.

Društvo za upravljanje dostavlja članovima Dobrovoljnog penzijskog fonda “DDOR GARANT” izveštaj, odnosno izvod sa individualnog računa člana Fonda sa svim promenama na tom računu u prethodnoj godini sa stanjem na poslednji dan prethodne godine najkasnije do 31. marta tekuće godine. Izvod sa individualnog računa člana fonda sadrži podatke: o datumima i iznosima uplata člana u penzijski fond u prethodnoj godini, broj investicionih jedinica u vlasništvu člana i njihovoj vrednosti u momentu uplate, o naknadama za usluge društva isplaćene sa individualnog računa člana, kao i vrednosti imovine Dobrovoljnog penzijskog fonda “DDOR GARANT” i stanjem poslednjeg dana prethodne godine.

Društvo za upravljanje će dostavljati članovima Dobrovoljnog penzijskog fonda “DDOR GARANT DINAR” izveštaj, odnosno godišnji izvod sa individualnog računa člana ovog Fonda sa svim promenama na tom računu u 2011.godini sa stanjem na poslednji dan 2011. godine najkasnije do 31. marta 2012. godine sa svim elementima koje mora da sadrži izvod sa individualnog računa člana Fonda u skladu sa zakonskim propisima.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 16.02.2010
  • Datum ažuriranja: 12.01.2021