Banka Poštanska štedionica a.d.

Banka Poštanska štedionica a.d.

  • Adresa:
  • Kraljice Marije 3
  • 11120, Beograd
  • Telefon:
  • +381 11 20 20 292
  • Website:
  • www.posted.co.rs
Pošaljite upit

Banka Poštanska štedionica, a.d., Beograd je lider u poslovanju sa stanovništvom, što potvrđuje činjenica da je svaki drugi stanovnik u Srbiji korisnik usluga Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd.

Poslovna strategija banke zasnovana je na orijentaciji ka klijentu, brzom razvoju novih proizvoda, efikasnijem i komfornijem vidu saradnje.
Vodeći se principom da je samo «zadovoljan klijent dobar klijent», Banka Poštanska štedionica, a.d., Beograd je intenzivirala aktivnosti na razvoju poslovne mreže filijala i ekspozitura i mogućnost efikasne i operativne komunikacije preko «virtuelnih šaltera»: Homeb@nking sistema, Internet usluga, korišćenja SMS poruka, korporativnog e-bankinga itd. Savremeni elektronski platni promet u zemlji i inostranstvu i sve bankarske usluge: dinarska i devizna štednja, tekući i devizni računi, platne kartice domaćih i najvećih svetskih brendova, devizni transferi, kreditne linije za privredu i stanovništvo, izdavanje garancija, rad sa hartijama od vrednosti samo su deo bankarske ponude Banke Poštanska štedionica, a.d.

Pozivamo Vas na saradnju da budete naš klijent, jer mi želimo i možemo da prepoznamo Vaše potrebe i odgovorimo na Vaše zahteve.
Banka Poštanska štedionica, a.d., Beograd je Vaša banka, mi smo garancija za Vaš uspeh.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 17.12.2009
  • Datum ažuriranja: