Srpska Banka a.d.

Srpska Banka a.d.

 • Adresa:
 • Savska 25
 • 11000, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 36 07 200
  +381 11 26 44 854
 • Website:
 • www.srpskabanka.rs
Pošaljite upit

Srpska banka a.d. Beograd je nastala iz Vojnog servisa NBJ, koji je opsluživao kompletnu namensku industriju Jugoslavije. Kratko je poslovala i pod imenom Yu Garant Banka. Ime Srpska banka je dobila od 2003. godine.

Srpska banka a.d. posluje sa besprekornim bankarskim bonitetom, visokom dinarskom i deviznom likvidnošću, savremenim informacionim sistemom, stručnim, iskusnim i inventivnim kadrovima.

Kontinuirano ulažemo u unapređenje kvaliteta naših usluga, širimo tako bazu klijenata i poslovnu mrežu približavajući usluge Srpske banke građanima širom Srbije. U poslednjih godinu dana su otvorene poslovne jedinice u Trsteniku, Lazarevcu, Svilajncu i Boru kao i šalteri u beogradskim opštinama Čukarica i Zemun.

Banka u 2011. godini beleži uzlaznu putanju finansijskih rezultata, a povećan broj klijenata, pre svega u poslovanju sa privredom, potvrđuje još veću operativnu efikasnost. Donošenje odluka o rešavanju kreditnog zahteva skraćeno je na jedan dan za fizička, odnosno maksimalno dva dana za pravna lica.

Sa ponosom naglašavamo sopstvenu produkciju i izdavanje platnih kartica, iz čega je kao rezultat izašla najbrža implementacija čip-tehnologije u regionu. Među vodećim bankama u Srbiji smo po broju aktivnih Dina platnih kartica.

„U radu delujemo odgovorno i transparentno prema klijentima i potencijalnim klijentima Banke u pružanju svih potrebnih informacija u svrhu donošenja najbolje odluke za njih. Poštovanje etičkih normi u razvijanju proizvoda i pružanju usluga je deo naše poslovne politike. Ostvarenje vizije savremene i efikasne banke koja svoju poslovnu politiku prilagođava potrebama klijenata i zahtevima tržišta, nezamisliva je bez društvene odgovornosti i prema okruženju u kojem svi zajednom radimo i živimo. Srpska banka preduzima i preduzimaće konkretne aktivnosti kako bi u okviru svojih mogućnosti dala što veći doprinos unapređenju pravih vrednosti u nauci, kulturi sportu a solidarnost sa materijalno ugroženim stanovništvom Banka je pokazala kroz različite društveno odgovorne aktivnosti, “ Ivan Maričić - predsednik Izvršnog odbora Srpske banke a.d.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 20.10.2009
 • Datum ažuriranja: