Direktna banka

Direktna banka

Pošaljite upit

Direktna banka nastavlja dugogodišnju tradiciju bankarstva u Kragujevcu započetu još u drugoj polovini XIX veka. Vremenom banka prolazi kroz različite faze svog razvoja, pripajajući druge banke, stalno šireći svoju mrežu i broj usluga koje pruža klijentima.

Danas se naša mreža prostire na teritoriji cele Srbije.

Paleta naših proizvoda, sa stalnom tendencijom dopunjavanja i usavršavanja prilagođena je potrebama, kako korporativnih, tako i individualnih klijenata. Okrenuti smo i otvoreni za sve izazove i sve novine koje moderno doba donosi i nameće i nastojimo da, kao prevashodni cilj pred sobom imamo – zadovoljnog klijenta.

Strategija, misija, vizija i osnovne vrednosti Direktne banke
Strategija banke je dugoročno gledano, postepeni rast i profitabilno poslovanje uz visoku diversifikaciju portfelja i usmerenje na mala, srednja preduzeća i stanovništvo uz održavanje starih klijenata kao i pridobijanje novih, uz praćenje troškovne efikasnosti i ulaganje u korporativnu kulturu i pripadnost zaposlenih banke koji bi gradili i povećavali potencijal za rast i razvoj banke.
Banka će nastojati da privuče prvoklasne klijente i da izgradi dugoročnu saradnju na osnovu atraktivne palete i kvaliteta proizvoda i usluga.

Misija Banke:
Banka univerzalnog tipa orijentisana poslovanju sa privredom i gradjanima
Profitabilna Banka orijentisana ka zadovoljavanju potreba klijenata

Vizija Banke:
Direktna banka je banka sa tradicijom u regionu centralne Srbije.
Banka kroz nove proizvode i usluge nudi kreativna, inovativna i jednostavna rešenja za svoje klijente.
Naš cilj je da brzo reagujemo na zahteve korisnika. Njihov nivo zadovoljstva je naše merilo uspeha.

Osnovne vrednosti naših zaposlenih - samoinicijativnost, komunikativnost, saradnja na svim nivoima, odgovornost i briga prema klijentima, su one pomoću kojih dostižemo osnovni cilj koji glasi:

Direktna Banka direktno sa Vama.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 20.10.2009
  • Datum ažuriranja: