Marfin Bank

Marfin Bank

 • Adresa:
 • Dalmatinska 22
 • 11000, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 33 06 300
  0800 330 300
 • Website:
 • www.marfinbank.rs
Pošaljite upit

Marfin Popular bankarska grupa je druga po veličini finansijska grupacija na Kipru a među pet najvećih u Grčkoj, sa snažnim međunarodnim prisustvom. Prisutna je u 11 zemalja sa preko 500 filijala i 9 hiljada zaposlenih širom sveta uz preko milion klijenata. Marfin Popular bankarska grupa trenutno raspolaže sa preko 43 milijarde evra bankarske aktive sa ukupnim depozitima koji dostižu nivo od 25 milijardi evra i ukupnim plasmanima u iznosu preko 27 milijardi evra. Grupa održava izuzetno jaku kapitalnu bazu sa ukupnim kapitalom u iznosu preko 3.6 milijardi evra.

Konstantan rast i ekspanzija naših bankarskih operacija u Srbiji predstavlja jedan od strateških prioriteta Grupe. Marfin banka a.d. Beograd posluje u Srbiji od 2006. godine i danas poseduje mrežu od 25 filijala koje su locirane širom zemlje, uz trenutno 461 zaposlenog. Naša Banka u Srbiji nudi kompletan niz bankarskih usluga za kredite privredi i stanovništvu, domaća i međunarodna plaćanja, platne kartice, štednju, proizvode upravljanja sredstvima kao i elektronsko bankarstvo.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 19.10.2009
 • Datum ažuriranja: 16.01.2017