Eurobank

Eurobank

Pošaljite upit

Proširena Eurobank Grupa je evropska bankarska organizacija sa ukupnom aktivom od 82,1 milijarde evra (pro-forma), više od 20.000 zaposlenih i mrežom od preko 1.100 filijala.

Nova Eurobank Grupa ima strateški položaj u grčkom bankarskom sistemu, sistemska je banka u Bugarskoj, Rumuniji i Srbiji, nudi usluge upravljanja imovinom na Kipru, u Luksemburgu i Londonu, a prisutna je i u Ukrajini.

Integracija banaka HPB i Proton u Eurobank Grupu jača njenu stratešku poziciju u grčkom bankarskom sektoru i kapacitet ponude proizvoda i usluga grčkom poslovnom sektoru i stanovništvu. Pored toga, kombinovana sinergija kao rezultat ove dve transkacije procenjuje se na 200 miliona evra u 2015. godini.

Strategija integracije sa bankama HPB i Proton

Primenom principa ,,Jedna banka – dva brenda’’, Eurobank je pripremila detaljan plan integracije za banku HPB, sa ciljem da na najbolji način iskoristi njene konkurentske prednosti, uz puno poštovanje njene duge i snažne tradicije.

U okviru tog plana, mreža filijala banke HPB ostaje autonomna i nastavlja da opslužuje klijente pod brendom ,,Postbank’’, koji je u javnosti sinonim za štednju.

Eurobank namerava da integriše mrežu filijala banke Proton, uz obezbeđivanje optimalnih usluga prema njenim klijentima.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 19.10.2009
  • Datum ažuriranja: