prethodna
Advokatska kancelarija Stojković
Advokatska kancelarija Stojković
sledeća
Advokatska kancelarija Miloš Paligorić
Advokatska kancelarija Miloš Paligorić

Advokatska kancelarija Mirjane Milić Drvenica

Advokatska kancelarija Mirjane Milić Drvenica

Advokatska kancelarija Mirjane Milić Drvenica

 • Adresa:
 • Deli Radivoja 31
 • 11000, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 744 20 35
  +381 11 744 36 93
  +381 63 374 678
Pošaljite upit

Mirjana Milić Drvenica je advokat u Beogradu od 1997. godine i pruža pravnu pomoć iz sledećih oblasti:

Porodično pravo, nasledno pravo, imovinski odnosi, parnice, privreda, sve vrste ugovora, krivično pravo i to:

Porodično pravo:

Razvod braka

tužba radi razvoda braka
sporazum o razvodu braka

* Zaštita prava deteta

tužba radi poveravanja dece
sporazum o deci
vršenje roditeljskog prava

Autorsku studiju advokata
POLOŽAJ MUŠKARCA KAO RODITELJA U SUDSKOJ PRAKSI
možete pročitati preko linka:
blog.aks.org.rs/polozaj-muskarca-kao-roditelja-u-sudskoj-praksi/

* Izdržavanje

tužba
zastupanje
obračun
sporazum

• Bračna tekovina

tužba
zastupanje
deoba
sporazum

• Nasilje u porodici

zaštita
tužba
zastupanje
mirenje
sporazum
medijacija

Autorska studija advokata Mirjane Milić Drvenica
POLOŽAJ DETETA U PORODIČNOM SPORU
može se pročitati preko sledećeg linka:
blog.aks.org.rs/polozaj-deteta-u-porodicnom-sporu/

Nasledno pravo:

poklon
doživotno izdržavanje
nasleđivanje
zastupanje
sporazum
medijacija
testament
ostavina

Imovina:

• Restitucija oduzete imovine

• Pravna sigurnost kod kupovine ili prodaje nepokretnosti

• Kredit, sve vrste poreza, uknjižba

- Zastupanje u svim vrstama imovinskih sporova

Privreda:

• Registracija firme

• Statusne promene

• Firme - zastupanje

KRIVIČNO PRAVO:

-odbrana i zastupanje u svim vrstama prekršajnog ili krivičnog postupka

Advokat Mirjana Milić Drvenica je i medijator, sa dozvolom Ministarstva pravde za posredovanje u mirnom rešavanju sporova.

Naplata advokatske nagrade vrši se striktno u okvirima advokatske tarife koja je propisana i objavljena u Službenom glasniku RS.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 20.07.2006
 • Datum ažuriranja: 08.09.2020