Advokatska kancelarija Mirjane Milić Drvenica

Advokatska kancelarija Mirjane Milić Drvenica

Advokatska kancelarija Mirjane Milić Drvenica

  • Adresa:
  • Deli Radivoja 31
  • 11000, Beograd
  • Telefon:
  • +381 63 374 678
Pošaljite upit

Mirjana Milić Drvenica je advokat u Beogradu od 1997. godine i pruža pravnu pomoć iz oblasti porodičnog, naslednog i imovinskog prava, zastupa u parnicama, privredi i kod svih vrsta ugovora.

Autorsku studiju o advokatskoj etici u porodičnom sporu
pročitajte preko sledećeg linka:
www.paragraf.rs/dnevne-vesti/151019/151019-vest5.html

Autorsku studiju advokata
POLOŽAJ MUŠKARCA KAO RODITELJA U SUDSKOJ PRAKSI
možete pročitati preko linka:
blog.aks.org.rs/polozaj-muskarca-kao-roditelja-u-sudskoj-praksi/

Autorska studija advokata Mirjane Milić Drvenica
POLOŽAJ DETETA U PORODIČNOM SPORU
može se pročitati preko sledećeg linka:
blog.aks.org.rs/polozaj-deteta-u-porodicnom-sporu/

Naplata advokatske nagrade vrši se striktno u okvirima advokatske tarife koja je propisana i objavljena u Službenom glasniku RS.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 20.07.2006
  • Datum ažuriranja: