Advokatska kancelarija Mirjane Milić Drvenica

Advokatska kancelarija Mirjane Milić Drvenica

Advokatska kancelarija Mirjane Milić Drvenica

  • Adresa:
  • Deli Radivoja 31
  • 11000, Beograd
  • Telefon:
  • +381 63 374 678
Pošaljite upit

Mirjana Milić Drvenica je advokat u Beogradu od 1997. godine i pruža pravnu pomoć iz sledećih oblasti:

Porodično pravo, nasledno pravo, imovinski odnosi, parnice, privreda, sve vrste ugovora, krivično pravo i to:

Porodično pravo:

Razvod

- tužba i zastupanje u postupku razvoda braka
- sporazum o razvodu braka
- medijacija

* Zaštita prava deteta

tužba i zastupanje u postupku radi poveravanja dece
sporazum o deci
vršenje roditeljskog prava

Autorsku studiju advokata
POLOŽAJ MUŠKARCA KAO RODITELJA U SUDSKOJ PRAKSI
možete pročitati preko linka:
blog.aks.org.rs/polozaj-muskarca-kao-roditelja-u-sudskoj-praksi/

* Izdržavanje

tužba
zastupanje
obračun
sporazum

• Bračna tekovina

tužba
zastupanje
deoba
sporazum
medijacija

• Nasilje u porodici

tužba radi zaštite od nasilja
zastupanje
mirenje
sporazum
medijacija

Autorska studija advokata Mirjane Milić Drvenica
POLOŽAJ DETETA U PORODIČNOM SPORU
može se pročitati preko sledećeg linka:
blog.aks.org.rs/polozaj-deteta-u-porodicnom-sporu/

Nasledno pravo:

Ugovor o poklonu
Ugovor o doživotnom izdržavanju
nasleđivanje
zastupanje
sporazum
medijacija
testament
Zastupanje u ostavinskom postupku

Imovina:

• Restitucija oduzete imovine

• Pravna sigurnost kod kupovine ili prodaje nepokretnosti

• Kredit, sve vrste poreza, uknjižba

- Zastupanje u svim vrstama imovinskih sporova

Privreda:

• Registracija firme

• Statusne promene

• Firme - zastupanje

KRIVIČNO PRAVO:

-odbrana i zastupanje u svim vrstama prekršajnog ili krivičnog postupka

Advokat Mirjana Milić Drvenica je i medijator, sa dozvolom Ministarstva pravde za posredovanje u mirnom rešavanju sporova.

Naplata advokatske nagrade vrši se striktno u okvirima advokatske tarife koja je propisana i objavljena u Službenom glasniku RS.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 20.07.2006
  • Datum ažuriranja: 15.08.2022