Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

 • Adresa:
 • Vojvode Stepe 283
 • 11000, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 247 10 99
  +381 11 247 13 65
  +381 11 397 04 29
 • Website:
 • https://www.viser.edu.rs
Pošaljite upit

Viša elektrotehnička škola u Beogradu osnovana je 1974. godine. Osnivač škole je Republika Srbija. Pripreme za transformaciju i akreditaciju Više elektrotehničke škole u status visoke škole počinju od 2001. godine. Već od 2002. godine u Višoj elektrotehničkoj školi radi se po nastavnim planovima i programima trogodišnjih studija koncipiranih po principima i standardima koji su kasnije utvrđeni Zakonom o visokom obrazovanju. Temeljne pripreme za akreditaciju bile su podsticaj da se ostvari značajan razvoj na programskom, organizacionom, kadrovskom i investicionom planu. Programskim razvojem ostvareno je potpuno osavremenjavanje nastavnih planova i programa kao i potpuno usaglašavanje sa propisanim standardima i odgovarajućim programima najeminentnijih svetskih obrazovnih ustanova. Realizacija nastavnog plana i programa optimizovana je metodički i strukturalno. Svi predmeti su jednosemestralni i kvantitativno ujednačeni. Razvijen je sistem izvornosti predmeta koji u potpunosti zadovoljava zahteve studenata i podstiče maksimalno rad nastavnika. Svi predmeti su izborni, izuzev na prvoj godini po dva fundamentalna po studijskom programu. Takva izbornost, sa jedne strane, daje studentu osećaj potpune slobode i odgovornosti. Nastavnici i saradnici imaju obezbeđene izvanredne radne uslove. Stalno zaposleni imaju obavezu celodnevnog rada u školi.

Studentima je pružena mogućnost da kroz međunarodnu razmenu studentata provedu određeni period studija u inostranstvu kao i da u inostranstvu upišu posdiplomske studije u više evropskih zemalja, Australiji i Kanadi. Investicioni razvoj podstican je nastojanjem da se ostvari najviši kvalitet obrazovnog procesa i škola postane privlačna za studente. Najveći deo prihoda od školarine godinama je investiran u rekonstukcije, održavanje i opremanje radnih prostorija. Viša elektrotehnička škola postala je evidentno najopremljenija obrazovna ustanova u Srbiji.

Škola je dobila akreditaciju za sedam studijskih programa ( odluka o akreditaciji broj 612-00-1139/2006-04 od 30.aprila 2007.godine) i od septembra 2007 godine posluje pod nazivom Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 05.06.2009
 • Datum ažuriranja: