Ajurveda Centar

Ajurveda Centar

 • Adresa:
 • Džordža Vašingtona 13, Zemun
 • 11080, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 3164 884
  +381 65 33 99 339
 • Radno vreme:
 • Pon-Sub 09-17h
 • Website:
 • www.ajurvedacentar.com
Pošaljite upit

Ajurveda Centar je osnovan sa ciljem eliminacije bolesti iz života pojedinca i društva. To se postiže edukacijom ljudi da žive i deluju u skladu sa Prirodnim zakonom.

Aktivnosti Ajurveda Centra

I) Ajurvedske konsultacije:
- Preventive, upoznavanje vašeg telesnog tipa, ishrane, režima života
- Terapijske, lociranje debalnsa u fiziologiji i adekvatni tretmani

II) Panča Karma tretman
- Preventivni Panča karma tretman (Revitalizacioni, Detox)
- Terapijski Panča karma tretman (u zavisnosti od bolesti)

III) Edukativni programi za lično usavršavanje
- Tečaj Dijetetike,
stvaranje zdravlja adekvatnim varenjem, metabolizmom ishranom u skladu sa telesnim tipom. Ovaj tečaj objašnjava metabolizam, varenje prema Ajurvedi, uticaj hrane na duh i telo, pravilnu pripremu hrane.
- Upoznaj svoj puls,
ovaj tečaj nas uvodi u razumevanje čitanja sopstvenog pulsa i načina ispravljanja debalansa, daleko pre nastanka bolesti. Iako u konvencionalnoj medicini puls odražava stanje kardiovaskularnog sistema, u Ajurvedi on odražava stanje sveukupnog organizma, te shodno tome otkriva debalans fiziologije u svom najranijem stanju pre pojave simptoma.
- Sretan i Vitak,
program za održavanje idealne težine
- Prevencija,
Održavanje fiziologije u balansu tako da ne stvara toksine, kako biti usklađen sa ritmovima Prirode (Prirodnim Zakonoim). Znanje o imunitetu i obrtanju procesa starenja, tehnike za pročišćenje fiziologije, terapije lakših poremećaja (Umor, zatvor, loš apetit, gojaznost, glavobolja itd.)
- Joga,
Stvaranje fiziološke ravnoteže i koordinacije duha i tela pomoću jednostavnih Joga položaja. Program daje 30tak Joga položaja i njihov uticaj na duh i telo, kao i njihovo pravilno izvođenje.
- Nauka o Kreativnoj Inteligenciji,
Jedinstven program od 33 predavanja, na jednostavan i zanimljiv način se otkrivaju tajne funkcionisanja Kreativne Inteligencije, i kako pomoću ovog znanja unaprediti svoj život.
- Tehnika TM (Transcendentalne Meditacije)
Jednostavna, prirodna laka, mentalna tehnika dubokog odmora koja se vežba dva puta dnevno 15-20 minuta udobno sedeći sa zatvorenim očima. Tokom vežbe duh se oslobađa duboko ukorenjenih stresova
- Đotiš, Vedska Astrologija,
Razumevanje prirodnih ciklusa i njihovog uticaja na fiziologiju i društvo. Uvid u izradu i tumačenje horoskopa za pojedince i društvo.

IV) Edukativni Programi za profesionalno usavršavanje
- Dijetetičar konsultant, prepisivanje dijeta u skladu sa telesnim tipom ili telesnom konstitucijom,
- Ajurvedski tehničar, izvodi sve potrebne tretmane tokom Panča Karma Tretmana: abjanga, svedana, basti, nasja, širodhara, širobasti, itd
- Ajurveda za zdravstvene radnike: Sveobuhvatna edukacija (škola) za one koji žele da se bave Ajurvedom.

V) Redovna škola i praksa Joge u Ajurveda Centru

VI) Usluge Ajurvedskog restorana i keteringa (hrani se zdravo)

VII) Tematska predavanja za članove kluba

www.ajurvedacentar.co.rs

 • Statistika:
 • Datum upisa: 12.06.2012
 • Datum ažuriranja: