KGB Finance

KGB Finance

 • Adresa:
 • Ustanička 189/4a
 • 11000, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 347 0 519
  +381 65 419 1002
  +381 65 419 1000
 • Website:
 • www.kgbfinance.rs
Pošaljite upit

KGB Finance - Preduzeće za računovodstvene poslove, poslove kontrole i savetodavne poslove u vezi sa porezom, kao i izvođenje knjigovodstvene obuke.

Kurs knjigovodstva

Cilj knjigovodstvene obuke: Osposobljavanje kandidata za samostalno vodjenje poslovnih knjiga privrednog subjekta uz savremenu tehničku podršku i inovativne metode nastave.

Metod rada:
- izlaganje teme (teoretska predavanja),
- radionica (praktični primeri i samostalan rad polaznika),
- provera znanja – test,
- praktičan rad (završni deo obuke) u neograničenom trajanju i
- sertifikovanje obučenosti u softveru Billans

Primenjeni računovodstveni softver: Billans
Predavač: Branislav Krstović, dugogodišnji profesor sa velikim iskustvom u privrednim finansijama.
Literatura: Skripta, Kontni okvir, Najneophodniji obrasci za praktičnu primenu...
Mesto obuke: Ustanička 189/4A, TC Konjarnik, Beograd.
Veličina grupe: do 4 polaznika.
Nastavni termini: Dva puta nedeljno po 3 časa (u dane po dogovoru).
Trajanje kursa: 5 nedelja ili 30 časova.
Cena kursa: 30.000,00 dinara (rezervacija mesta – 1.000,00 dinara, 14.000,00 dinara na prvom nastavnom danu, ostatak u toku kursa).
Polaznici kursa koji sa uspehom prodju proveru znanja na kraju kursa dobijaju sertifikat kao dokaz stručne osposobljenosti za samostalno vodjenje poslovnih knjiga.

Program knjigovodstvenog kursa
kgbfinance.rs/kurs-knjigovodstva


I nastavni blok, 3 časa:
- Uvod u knjigovodstvo - osnovni pojmovi
- Osnivački bilans - sastavljanje
- Osnovna sredstva - kupovina

II nastavni blok, 3 časa:
- PDV - pojam i evidencije
- Alat inventar/zalihe – ulazna faktura
- Usluge - ulazna faktura
- Veleprodaja - ulazna faktura

III nastavni blok, 3 časa:
- Maloprodaja - ulazna faktura
- Materijal - ulazna faktura
- Uvoz robe

IV nastavni blok, 3 časa:
- Veleprodaja – izdati racun
- Izvoz robe
- Maloprodaja - dnevni pazar
- Usluge - izdati racun

V nastavni blok, 3 časa:
- Medunarodni racunovodstveni standardi - MRS
- Obracun izlaza zaliha
- Nivelacija cena
- Zarade (obracun i knjiženje)

VI nastavni blok, 3 časa:
- Izvodi dinarski
- Dati avansi
- Izvodi devizni - realizovane kursne razlike

VII nastavni blok, 3 časa:
- Primljeni avansi
- Konacni racuni
- Blagajna

VIII nastavni blok, 3 časa:
- Obracun RUC i UPDV u VP i MP
- Viškovi i manjkovi robe
- Poreska prijava - PPPDV

IX nastavni blok, 3 časa:
- Obracun amortizacije
- Sumnjiva i sporna potraživanja
- Nerealizovane kursne razlike - kursiranje
- Zakljucni list

X nastavni blok, 3 časa:
- Zakljucna knjiženja
- Poreski bilans
- Finansijski izveštaj – popunjavanje obrazaca
- Priprema za ispit

office@kgbfinance.rs
www.kgbfinance.rs/

 • Statistika:
 • Datum upisa: 14.05.2012
 • Datum ažuriranja: