Regionalni centar za talente Beograd II

Regionalni centar za talente Beograd II

 • Adresa:
 • Ustanička 64, VI sprat
 • 11000, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 243 13 13
  +381 64 423 37 34
 • Radno vreme:
 • 09-16h
 • Website:
 • www.centarzatalente.com
Pošaljite upit

Регионални центар за таленте је основан 1999. године када је и почео са радом. Званично је регистрован 27.01.2000. године као Установа у Привредном суду у Београду.
Центар је установа од општег друштвеног интереса која реализује програме подстицања и развоја научно истраживачког стваралаштва младих из природних, друштвених, техничких и других наука. Делатност Центра се обавља без политичког, верског, страначког и идеолошког утицаја.
Регионални центар за таленте Београд је закључком Градоначелника, 2006. Године добио статус „Установа од посебног значаја за рад са младима“, и тај статус је још валидан.

Делатност Центра
Основна делатност Центра је откривање, идентификација, усмеравање и праћење развоја и напредовање надарених и талентованих ученика основних и средњих школа и студената.

Циљеви и задаци Центра су:
- откривање и идентификација надарених и талентованих
- дефинисање образовно-стручних и истраживачких програма,
- развијање логичког и критичког мишљења ученика и студената,
- развијање ствралачких способности и сазнајних могућности ученика и студената,
-подстицање креативности и оспособљавање ученика за коришћење стручне и научне литературе.
Посебна пажња посвећује се увођењу ученика и студената у методе научног истраживања и упознавању ученика и студената са мултидисциплинарним и интердисциплинарним приступом решавања научних проблема
-иницира, подстиче и развија научно и уметничко стваралаштво и проналазаштво младих,
-ствара повољне стручне, кадровске, материјалне и услове за научно и уметничко стваралаштво и проналазаштво младих,
-унапређује сарадњу између сродних организација у земљи и иностранству и координира њихову делатнос,.
-организује регионална такмичења и смотре,
- учествује на међународним саветовањима, конгресима и симпозијумима, смотрама и такмичењима,
- организује изложбе из делокруга научног и уметничког стваралаштва талената,
- организује стручне и научне екскурзије у земљи и иностранству,

Систем рада са надаренима и талентованима
1.Откривање и идентификација надарених и талентованих ученика
Центар спроводи процес идентификације по школама специјалним батеријама тестова намењеним за идентификацију надарених и талентованих. У последње четири године број тестираних износи око 2500 на годишњем нивоу/
2.Консултативна настава /сви ученици који на тестирању задовоље одређене норме, на основу резултата теста и индивидуалне жеље, одабирају научну област за рад (постоји 14 основних научних дисциплина, али то није коначан број јер се према афинитетима и жељама појединца тај број увек може повећати). Уз помоћ еминентних стручњака ангажованих од стране Центра, да као предавачи и ментори раде са надаренима и талентованима, у овом сегменту рада је предвиђено да се дефинише уска област за сваки истраживачки пројекат и дефинише тема за истраживачки пројекат, такође је предвиђено да се полазници центра упознају са техником и начином писања истраживачких радова а у складу са савременим светским захтевима за сваку научну област.
3.Менторска настава, по завршеној консултативној настави и дефинисању наслова за своје истраживачке пројекте полазници Центра прелазе на менторску наставу (Центар на годишњем нивоу ангажује 80-120 професора Високошколских институција, научних радника са института да као ментори раде са полазницима), која има индивидуални карактер и спроводи се у лабораторијама, на институтима, научноистраживачким установама. Полазницима је на располагању велики број института, факултета, лабораторија за реализацију својих пројеката. Просечан број полазника из свих научних дисциплина на менторској настави је око 750.
4.Такмичења и смотре, у циљу презентације знања и креативности својих полазника Центар под покровитељством Министарства просвете и науке организује такмичења и смотре истраживачких радова полазника центра, прво на Регионалном а потом и на Републичком нивоу.
5.База података, у циљу праћења напредка својих полазника Центар води и редовно ажурира базу података са свим релевантним подацима о успесима у школи, на факултетима, на домаћим и међународним такмичењима сваког полазника Центра.
6.Међународна сарадња, Центар настоји да својим полазницима омогући увид у светске трендове истраживачког стваралаштва младих и приближи им захтеве међународних такмичења и смотри, као и учешћа на међународним манифестацијама за децу и младе.
Центар је члан ICYS – интернационалне конференције младих научника, а полазници центра су учесници на такмичењу, полазници центра такође учествују и на другим манифестацијама младих научника, полазници су стални учесници дечије лиге народа под покровитељством ОЕБС-а,
7.Летње и зимске школе – у циљу континуираног рада са надареном и талентованом школском популацијом, Центар организује едукативне радионице и школе преко зимског и летњег распуста.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 29.03.2006
 • Datum ažuriranja: