prethodna
Agencija za prevođenje - Agencija Worldwide Translations
Agencija za prevođenje - Agencija Worldwide Translations
sledeća
Kontext - centar za strane jezike
Kontext - centar za strane jezike

Obrazovni Centar Equilibrio

Obrazovni Centar Equilibrio

 • Adresa:
 • Bulevar despota Stefana 22
 • 11000, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 33 74 075
  +381 69 33 74 075
 • Radno vreme:
 • 09-17h
 • Website:
 • www.stranijezici.com
Pošaljite upit

Obrazovni Centar EQUILIBRIO već punih 17 godina jedna je od najpoznatijih i najuglednijih institucija za učenje stranih jezika na teritoriji grada Beograda.

Visokokvalitetni kursevi, najmodernije metode nastave, odlični tehnički uslovi i opremljenost, nastavna sredstva renomiranih svetskih izdavača, kao i neprekidno usklađivanje programa školovanja sa razvojem tržišta, samo su neki od razloga da se odlučite upravo za Obrazovni centar EQUILIBRIO.

PREMIUM KURSEVI JEZIKA:

Engleski jezik www.stranijezici.com/kurs-engleskog-jezika

Nemački jezik www.stranijezici.com/kurs-nemackog-jezika

Španski jezik www.stranijezici.com/kursevi-jezika/spanski-jezik

Italijanski jezik www.stranijezici.com/kursevi-jezika/italijanski-jezik

Ruski jezik www.stranijezici.com/kursevi-jezika/ruski-jezik

Norveški jezik www.stranijezici.com/kursevi-jezika/norveski-jezik

Švedski jezik www.stranijezici.com/kurs-svedskog-jezika

Francuski jezik www.stranijezici.com/kurs-francuskog-jezika

Arapski jezik www.stranijezici.com/kurs-arapskog-jezika

Individualni kursevi www.individualnikursevi.rs

SPECIJALOZOVANI KURSEVI STRANIH JEZIKA:

Konverzacijski kursevi www.stranijezici.com/konverzacijski-kursevi-engleskog-jezika

Pripremni kursevi za FCE, CAE, CPE, TOEFL i IELTS ispite www.pripremnikursevi.com

Deutsch express www.stranijezici.com/kurs-nemackog-deutsch-express

ENGLESKI MAX 3 www.stranijezici.com/casovi-engleskog-jezika-engleski-max3

Kursevi za decu www.kursevizadecu.com

Kursevi za srednjoškolce www.kursevizasrednjoskolce.com

Jezički kamp za osnovce www.jezickikamp.com

Kursevi za firme i preduzeća www.kursevizapreduzeca.com

OBRAZOVNI CENTAR EQUILIBRIO GARANTUJE SVOJIM POLAZNICIMA:
* visoko profesionalno ponašanje i korektan odnos u pružanju svih usluga
* visoke nastavne i obrazovne norme prilagođene evropskim standardima (Common European Framework of Reference, Council of Europe, Strasbourg, 2001)
* potpunu tačnost i verodostojnost svih objavljenih informacija
* strukturalni tok podučavanja podeljen na nivoe i podnivoe, prilagođen potrebama polaznika
* mogućnost uvida polaznika u ciljeve kursa koji pohađa
* redovnu procenu znanja polaznika kao i završni ispit koji je u skladu sa programom kursa
* stalno stručno usavršavanje naših nastavnika i nadzor od strane stručnih koordinatora i supervizora
* otvorenost inspekciji Privredne komore Srbije radi održavanja standarda kvaliteta
* osiguranje od povrede i nesrećnog slučaja svih polaznika naših kurseva kod WIENER STADTISCHE osiguranja
* jasno određene postupke za rešavanje žalbi i pritužbi
* odsustvo svake diskriminacije korisnika usluga na temelju pola, nacionalnosti, rase ili socijalnog statusa
* cene primerene vrednosti pruženih usluga, kao i poštovanje svih odredbi ugovora sklopljenih sa korisnikom usluga
* mogućnost konsultacija i saveta pri odabiru kursa
* besplatno učešće u različitim vannastavnim aktivnostima koje Centar organizuje

 • Statistika:
 • Datum upisa: 01.09.2011
 • Datum ažuriranja: 09.08.2018