Predškolska ustanova Kuća mašte

Predškolska ustanova Kuća mašte

 • Adresa:
 • Generala Mihajla Nedeljkovića 153b
 • 11000, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 317 74 99
  +381 63 378 761
 • Radno vreme:
 • 07-18h
 • Website:
 • https://vrtic-kucamaste.co.rs
Pošaljite upit
Predškolska ustanova Kuća mašte
Predškolska ustanova Kuća mašte
Predškolska ustanova Kuća mašte
Predškolska ustanova Kuća mašte
Predškolska ustanova Kuća mašte
Predškolska ustanova Kuća mašte
Predškolska ustanova Kuća mašte

Verifikovana predškolska ustanova - KUĆA MAŠTE

- Dnevni i poludnevni boravak, jaslice; Pripremni predškolski program
- NOVO !!! - Bilingvalni englesko-srpski program rada;
- Logoped
- NTC sistem učenja podstiče razvoj intelektualnih kapaciteta kod dece, a koji primenjuje više nacionalnih MENSI u Evropi.
Rad na razvoju potencijala dece putem didaktičkih igara, radionica i školica, MONTESORI program, materijali i radionice.

Dragi roditelji,

Nalazimo se na Bežanijskoj kosi u prelepoj kući sa dvorištem za igru. Želimo da naš vrtić bude najvažniji deo vaspitanja vaše dece, prvo maštanje koje se pamti i voli, da stasaju u savremene princeze i prinčeve, da kroz igru odrastaju i uče.

Program rada sastavljen je u saradnji sa vaspitačima i pedagozima, na osnovu smernica koje preporučuju NTC SISTEM UČENJA koji primenjuje MENSA, Ministarstvo prosvete Srbije, Montesori škola i deklaracija UN-a, kojima kroz brojne aktivnosti i radionice pozitivno podstičemo razvoj dečije kreativnosti i intelekta.

Osnovni dnevni i poludnevni boravak dece obuhvata:
- Boravak u stimulativnoj sredini prilagođenoj deci pod nadzorom stručnog osoblja; pedijatrijska sestra, vaspitači, logoped
- Stručni saradnici: pedagozi, profesori, pedijatri, psiholozi
- Rad u malim grupama; Individualni i grupni rad sa decom
- Rad na osamostaljivanju dece (samoposluživanje, uspostavljanje higijenskih navika, radne navike, podsticanje samopouzdanja i sl.)
- Razvijanje kreativnosti dece putem didaktičkih igara i radionica
- Rad na sticanju novih znanja i veština
- Rad na razvoju govora (artikulacija, rečnik,, knjiga, recitacije i sl.)
- Početno opismenjivanje i priprema dece za odlazak u školu
- Umetničko-kreativne radionice
- Dijagnostikovanje smetnji u govoru i kroz individualni i grupni rad sa logopedom
- Organizovanje jednodnevnih izleta, rekreativnih nastava, upoznavanje sa raznim zanimanjima i sl.
- Sistematski pedijatrijski i stomatološki pregledi

JASLICE
Jaslenu grupu vodi pedijatrijska sestra sa preko 18 godina radnog iskustva u radu sa decom uzrsta od 0-2,5 godine.
Pored bazičnih fizioloških potreba, u našem vrtiću program rada u jaslicama podrazumeva zadovoljavanje i drugih dečijih potreba:
- Potreba za emocionalnom sigurnošću
- Potreba za kretanjem
- Potreba za igrom
- Potreba za afirmacijom
- Potreba za čulnom stimulacijom
- Potreba za saznavanjem i otkrivanjem

BILINGVALNI ENGLESKO-SRPSKI PROGRAM RADA
U našem vrtiću sa decom se radi u grupama: srednja (3-4 godina) i starija (4-5 godina) i pripremni predškolski program (6-7). Program vode licencirani vaspitač i profesor engleskog jezika, oboje sa velikim iskustvom u radu sa decom predškolskog uzrasta.
Omogućite svojoj deci da postanu deo sveta. Velika prednost bilingvalnog programa je što deca engleski jezik usvajaju kao maternji i tako će ga koristi. Usvajaju ga kao jezik svakodnevne komunikacije, i engleski prestaje da bude strani jezik.
Englesko-srpski program rada namenjen je deci uzrasta 3 – 7 godina. Bilingvalni rad sa decom predškolskog uzrasta podrazumeva da deca ostavruju plan i program rada na engleskom i na srpskom jeziku. Polovina planiranog dnevnog programa se odvija isključivo na engleskom (4 sata), a druga polovina na srpskom jeziku (4 sata).
Kroz program se primenjiju sve najprestižnije svetske metode rada: TPR (Total phisical respons), Adventurous, Oxford Teaching Methods, Mensa NTC sistem učenja i Montesori program. Rad u manjim grupama omogućava individualniji pristup.
U okviru redovnog prorama rada deca imaju i:
Školu sporta drži profesor fizičke kulture i trener sa iskustvom u radu sa decom uzrasta do 7 godina. Pored osnova sporta i korektivne gimnastke i pravilnog razvoja, kroz školu deca će se upoznati sa svim sportovima, a trener će dati preporuku za koje sportove dete ima predispozicije. Pravilan fizički razvoj je neophodan da bi "u zdravom telu, bio zdrav duh" naših nališana!
Školu muzike drži profesor muzike u osnovnoj školi. Kroz školu deca će se upoznati sa instrumentima, muzičkim osnovama i uz sintisajzer učiti pesme i muziku, note, upoznati različite kulture i sa drugima se divno družiti.
Likovna radionica razvija kod dece kreativnost, osećaj za boje, širi njihovu emocionalnost i podstiče ih da izraze svoja osećanja i viđenje svesti.
Sistemski pregled pedijatra jednom mesečno.

Predškolska ustanova Kuća mašte
Generala Mihajla Nedeljkovića 153b

Predškolska ustanova Kuća mašte 2
Generala Mihajla Nedeljkovića 153

 • Statistika:
 • Datum upisa: 22.08.2012
 • Datum ažuriranja: 11.08.2023