Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike

Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike

 • Adresa:
 • Bulevar oslobođenja 39
 • 21000, Novi Sad
 • Telefon:
 • +381 21 442 352
  +381 21 444 024
  +381 21 442 352
  +381 60 020 27 40
 • Radno vreme:
 • 09-15h
 • Website:
 • cnti.info/mainportal
Pošaljite upit

Centar okuplja članove iz raznih institucija i organizacija, profesore fakulteta, nastavnike osnovnih i srednjih škola, ekonomiste, inženjere, informatičare, menadžere iz radnih organizacija i preduzeća. Oni ujedno predstavljaju i kadrove koji se uključuju u realizaciju različitih aktivnosti kao što su realizacija naučnih skupova, projekata, kurseva, seminara, kampova, smotri, takmičenja i drugih manifestacija.
O dosadašnjih postignuća Centar izdvajamo:
• organizaciju međunarodnih skupova Tehnologija, Informatika, Obrazovanje – Za društvo učenja i znanja, 2011. godine je organizovan šesti po redu
• organizaciju takmičenja i smotri iz informatike za učenike osnovne škole ispred Ministarstva prosvete u kategorijama Programske aplikacije i Multimedijalne prezentacije
saradnju sa Siemens-om na realizaciji Siemens Join Multimedia (SIEMENS Join Multimedia 2002-2005)
saradnju sa Microsoft-om na projektima Microsoft IKT u nastavi 2006, Microsoft IKT u nastavi 2008, Microsoft FILMić 2009, FILMić 2010 i FILMić 2011
• pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, uspešno je realizovano do sada četiri projekta Dani informatike u školama Vojvodine, 2005., 2009., 2010. i 2011.godine
• pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje realizovana su dva projekta Energija je svuda oko nas 2010 i Energija je svuda oko nas 2011
• Od 2003 godine je realizovano više hiljada stručnih usavršavanja nastavnika i profesora u desetak različitih akreditovanih programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju. Akreditovani programi se bave unapređenjem nastavnog procesa korišćenjem IKT tehnologija, od upotrebe interaktivnih tabli u nastavi, medija i multimedija, do realizacije dela nastave na sistemima za učenje na daljinu.

Centar za razvoj je otvorena institucija za sve ljude od struke sa idejom i potencijalom.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 01.02.2012
 • Datum ažuriranja: