Tehnološko-metalurški fakultet

Tehnološko-metalurški fakultet

 • Adresa:
 • Karnegijeva 4
 • 11000, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 337 04 60
  +381 11 330 36 20
  +381 11 337 04 26
  +381 11 337 03 87
 • Website:
 • www.tmf.bg.ac.rs
Pošaljite upit

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu predstavlja vodeću i najstariju akreditovanu visokoobrazovnu i naučno-istraživačku instituciju u zemlji i regionu iz oblasti hemijskih tehnologija.

Duga i bogata tradicija od skoro 90 godina, više od 10.500 diplomiranih inženjera, 1.100 magistara i mastera i više od 650 doktora nauka koji su se školovali na našem fakultetu, svetski priznati naučni rezultati i ugled, kadrovski i materijalni potencijali fakulteta garantuju kvalitet kako u nastavno-obrazovnim aktivnostima na studijama, tako i u naučnim i primenjenim istraživanjima, projektovanju, izradi elaborata i studija.

Fakultet obrazuje stručnjake na osnovnim akademskim, master i doktorskim studijama u okviru 19 akreditovanih studijskih programa.

Zahvaljujući visokom nivou teorijskih, eksperimentalnih i praktičnih znanja i veština koje se stiču tokom studija, diplomirani i master inženjeri TMF-a su osposobljeni za rad u širokom spektru kreativnih poslova iz različitih oblasti kao što su:
- Razvoj tehnologija, materijala i proizvoda
- Projektovanje procesa i pogona
- Vođenje procesa proizvodnje
- Inovacije i istraživanja
- Transfer tehnologija
- Konsalting
- Prosvetna delatnost
- Standardi kvaliteta
- Marketing
- Menadžment
- Trgovina

Tehnološko-metalurški fakultet posebnu pažnju posvećuje saradnji sa privredom, naučno-istraživačkom radu i transferu tehnologija i znanja. U cilju efikasnijeg delovanja u tim oblastima, u okviru fakulteta rade:
Inovacioni centar TMF-a d.o.o.
Centar za čistiju proizvodnju
Centar za tehnologiju vode
Centar za nanotehnologije i funkcionalne materijale
Centar za grafičko inženjerstvo RIC
Centar celulozne, papirne, ambalažne i grafičke industrije

Posvećenost kvalitetu nastavnog, naučnog rada i delovanja, saradnji sa privrednim subjektima potvrđuje i činjenica da je TMF sertifikovan za integrisani sistem upravljanja kvalitetom od strane sertifikacionog tela YUQS-Beograd za sisteme:
SRPS ISO 9001:2008 upravljanje sistemom kvaliteta
SRPS ISO 14001:2005 upravljanje zaštitom životne sredine
SRPS OHSAS 18001:2008 upravljanje bezbednosti i zdravljem na radu

 • Statistika:
 • Datum upisa: 04.06.2009
 • Datum ažuriranja: