prethodna
Saobraćajni fakultet
Saobraćajni fakultet
sledeća
Tehnološko-metalurški fakultet
Tehnološko-metalurški fakultet

Stomatološki fakultet

Stomatološki fakultet

 • Adresa:
 • Dr Subotića 8
 • 11000, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 268 52 88
  +381 11 265 78 37
 • Website:
 • www.stomf.bg.ac.rs
Pošaljite upit

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu vodeća je nastavna, naučna i stručna ustanova u oblasti stomatologije u zemlji. Zadatak Fakulteta je:
- da osposobi studente, buduće doktore stomatologije, da pacijentima pružaju usluge najvišeg kvaliteta i da kod njih razvije želju za neprekidnim usavrša­va­njem;
- da najtalentovanijim doktorima stomatologije omogući dalje usavršavanje i uputi ih u tajne naučnoistraživačkog rada;
- da organizuje i sprovodi kontinuiranu edukaciju iz svih oblasti stomatologije.

Fakultet se razvija u modernu, evropsku visokoškolsku ustanovu, priznatu po svojim nastavnim, naučnim i stručnim dostignućima svršenih studenata i poslediplomaca. U tom cilju, sarađuje sa vodećim fakultetima i institutima u svetu i neprekidno radi na harmonizaciji nastavnih planova i programa u skladu sa principima Bolonjske deklaracije.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 04.06.2009
 • Datum ažuriranja: 22.05.2017