Pravni fakultet

Pravni fakultet

 • Adresa:
 • Bulevar kralja Aleksandra 67
 • 11000, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 302 76 00
  +381 11 302 77 00
  +381 11 302 76 69
  +381 11 322 12 99
 • Website:
 • www.ius.bg.ac.rs
Pošaljite upit

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, kao deo jednog od najstarijih univerziteta na Balkanu, sa temeljima u prvoj polovini 19. veka, bio je uvek vodeća srpska i jugoslovenska obrazovna i naučna institucija u oblasti prava. Okupljao je vrhunske naučnike i vrsne predavače koji su obrazovali oko 50.000 diplomiranih pravnika i preko 2.000 magistara i doktora nauka. Studije ovog Fakulteta predstavljale su rasadnik najprestižnijih stručnjaka, naučnika i nastavnika za celu bivšu Jugoslaviju.

Pravni fakultet u Beogradu okuplja u svom nastavničkom kolegijumu istaknute stručnjake za različite pravne discipline, kao i za niz drugih društvenih nauka (ekonomija, sociologija, filozofija, političke nauke, pravna istorija, itd.). Među njima, i danas kao i ranije, ima članova Akademije nauka, međunarodnih stručnih organizacija, uglednih imena u domaćoj i međunarodnoj naučnoj javnosti.

Pored nastavne delatnosti Fakultet ostvaruje naučno-istraživačke, nastavno-naučne i stručne aktivnosti u raznovrsnim oblicima (projekti, kursevi za inovaciju znanja, stručno usavršavanje i osposobljavanje kadrova, konsalting, naučne i stručne rasprave, akademska i stručna saradnja sa drugim institucijama i drugo), organizuje publikovanje rezultata, kao i drugih stručnih i naučnih radova svojih članova, fakultetskog časopisa Anali Pravnog fakulteta i drugih publikacija.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 04.06.2009
 • Datum ažuriranja: