Poljoprivredni fakultet

Poljoprivredni fakultet

 • Adresa:
 • Nemanjina 6, Zemun
 • 11080, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 441 35 55
  +381 11 441 31 66
  +381 11 441 31 01
  +381 11 219 36 59
 • Website:
 • www.agrif.bg.ac.rs
Pošaljite upit

Poljoprivredni fakultet je pravno lice sa statusom visokoškolske ustanove – jedinice u sastavu Univerziteta u Beogradu i sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta.

Osnivač Fakulteta je Republika Srbija.

Fakultet je autonoman u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta u Beogradu.

Zadatci Fakulteta su organizovanje i izvođenje, na njemu utemeljenih akademskih studija, kao i naučno istraživanje.

Fakultet je visokoobrazovna naučna ustanova koja u okviru svoje matične delatnosti obavlja visokoobrazovnu i naučno-istraživačku delatnost u oblasti: ratarstva, voćarstva i vinogradarstva, hortikulture, zootehnike, zemljišta i melioracija, fitomedicine, poljoprivredne tehnike, prehrambene tehnologije i biohemije i agroekonomije.

Fakultet samostalno i u saradnji sa drugim organizacijama obavlja naučno-istraživačku i stručnu delatnost putem osnovnih, primenjenih i razvojnih istraživanja, studija i projekata, inženjeringa, ekspertiza, konsaltinga, atesta, licenci, sertifikata i kontrola u svim oblastima poljoprivredne proizvodnje i prehrambene tehnologije.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 04.06.2009
 • Datum ažuriranja: