Medicinski fakultet

Medicinski fakultet

 • Adresa:
 • Dr Subotića 8
 • 11000, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 363 63 00
  +381 11 268 40 53
 • Website:
 • www.mfub.bg.ac.rs
Pošaljite upit

Medicinski fakultet je visokoškolska ustanova koja obavlja delatnost visokog obrazovanja, naučnoistraživačku i zdravstvenu delatnost.
Visokoobrazovni studijski programi Fakulteta se obavljaju u okviru polja medicinskih nauka.
Fakultet može da samostalno ili u saradnji sa drugim visokoškolskim ustanovama obavlja studijske programe i u drugim poljima.
U okviru svojih delatnosti Fakultet može da obavlja i druge poslove u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu odgovarajuće delatnosti.
Organizacijom rada Fakultet obezbeđuje da se poslovi kojima se ostvaruju delatnosti obavljaju sinergistički, i posebno, da se obezbeđuje neometano i kvalitetno ostvarivanje studijskih programa.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 04.06.2009
 • Datum ažuriranja: