Hemijski fakultet

Hemijski fakultet

 • Adresa:
 • Studentski trg 12-16
 • 11000, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 328 21 11
  +381 11 218 43 30
  +381 11 333 66 78
 • Website:
 • www.chem.bg.ac.rs
Pošaljite upit

Delatnost fakulteta

Delatnost Hemijskog fakulteta u Beogradu jesu visoko obrazovanje i nauka koji su od posebnog značaja za Republiku Srbiju, i deo su međunarodnog, a posebno evropskog, obrazovnog i naučnog prostora.
Obrazovni i naučni rad na Fakultetu obavlja se i organizuje na način utvrđen Statutom Fakulteta, u skladu sa Zakonima kojim se uređuje visoko obrazovanje i naučno-istraživačka delatnost.

Obrazovna delatnost

Odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije broj 119-01-68/2008-04 od 12. 4. 2008. godine, Hemijski fakultet je akreditovan za sledeće studijske programe:
- osnovne akademske studije: hemičar, biohemičar, hemičar za životnu sredinu, profesor hemije;
- master akademske studije: diplomirani hemičar - master, diplomirani biohemičar - master;
- doktorske akademske studije: doktor hemijskih nauka, doktor biohemijskih nauka.

Naučna delatnost

Fakultet obavlja naučnu delatnost kao ravnopravnu oblast svoje ukupne delatnosti.
Naučni rad ostvaruje se kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja, koja se obavljaju u cilju razvoja nauke i struke, podizanja kvaliteta nastave, naučnog i stručnog usavršavanja, razvoja naučnog i nastavnog podmlatka, uvođenja studenata u naučni rad, kao i stvaranja materijalnih uslova za rad i razvoj fakulteta.
Hemijski fakultet je akreditovan za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti odlukom Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije broj 021-01-17/20 od 14. 6. 2011. godine

Režim studija

Hemijski fakultet organizuje i izvodi studije u toku školske godine koja počinje 1. oktobra i traje 12 kalendarskih meseci.
Na Hemijskom fakultetu školska godina se deli na dva semestra, od kojih svaki traje 15 nedelja. Nastava svih predmeta se organizuje i izvodi u toku jednog semestra.
Svi ostali detalji vezani za režim studija utvrđeni su Statutom Fakulteta.

Jezik studija

Hemijski fakultet organizuje i izvodi studije na srpskom jeziku.
Hemijski fakultet organizuje i izvodi studije, odnosno pojedine delove studija, odnosno omogućava izradu i odbranu doktorske disertacije, na jeziku nacionalne manjine i na stranom jeziku, u skladu sa Statutom.

Organizacija studija

Hemijski fakultet organizuje i izvodi studije kroz neposredan kontakt sa studentima i kroz neposrednu nastavu. Hemijski fakultet ne organizuje i ne ostvaruje studije i studijske programa na daljinu.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 04.06.2009
 • Datum ažuriranja: