Fakultet za fizičku hemiju

Fakultet za fizičku hemiju

 • Adresa:
 • Studentski trg 12-16
 • 11000, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 328 40 12
  +381 11 333 66 47
 • Website:
 • www.ffh.bg.ac.rs
Pošaljite upit

Fizička hemija na Univerzitetu u Beogradu se predaje od 1903. godine.

Fizička hemija na Univerzitetu u Beogradu se predaje od 1903. godine. Delatnosti Fakulteta za fizičku hemiju danas su visoko obrazovanje i naučnoistraživački rad od posebnog značaja za Republiku Srbiju, a koji su usklađeni sa međunarodnim, posebno evropskim obrazovnim i naučnim prostorom. Osnovna delatnost Fakulteta se obavlja u skladu sa zakonima o visokom obrazovanju i o naučnoistraživačkom radu, kao i sa statutima Univerziteta u Beogradu i Fakulteta.

Znanja i diplome koje se stiču na Fakultetu za fizičku hemiju omogućavaju studentima rad i napredovanje u različitim oblastima fizičke hemije i naukama sa kojima se fizička hemija graniči. Fakultet je matičan za fizičku hemiju i uže oblasti: spektrohemiju, elektrohemiju, nuklearnu hemiju i radiohemiju, hemijsku kinetiku, hemijsku termodinamiku, kvantnu hemiju, biofizičku hemiju i dinamiku neravnotežnih procesa, fizičku hemiju materijala i fizičku hemiju u kontroli i zaštiti životne sredine.
Na fakultetu se stiču diplome:
- Fizikohemičar
- Diplomirani fizikohemičar-master
- Diplomirani fizikohemičar-specijalista
- Doktor nauka-fizičkohemijske nauke
- Strukovni fizikohemičar
- Strukovni fizikohemičar-specijalista

Do sada je na fakultetu diplomiralo preko 1300 studenata. Od tog broja njih oko 200 je doktoriralo, a specijalističke i magistarske studije je završilo preko 300 diplomiranih fizikohemičara.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 04.06.2009
 • Datum ažuriranja: