Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka

 • Adresa:
 • Jove Ilica 165
 • 11000, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 309 29 99
  +381 11 249 15 01
 • Radno vreme:
 • 8:30-16:30h
 • Website:
 • https://www.fpn.bg.ac.rs
Pošaljite upit

Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka (FPN) već 40 godina predstavlja vodeću instituciju u oblasti visokog obrazovanja koja je danas moderna i otvorena škola demokratije i demokratske političke kulture, sposobna da aktivno učestvuje i unapređuje politički diskurs i odgovori na osnovne imperative političke egzistencije našeg društva i njegovog međunarodnog okruženja. Osnovan je 1968. godine kao prva nastavno-naučna ustanova te vrste u tadašnjoj Jugoslaviji.

Fakultet se bavi obrazovanjem i istraživanjem u oblasti politikologije, međunarodnih studija, novinarstva i komunikologije, socijalne politike i socijalnog rada. Nastavno-naučni kadar čini više od 90 stalnih predavača uz redovna gostovanja istaknutih inostranih i domaćih stručnjaka.

Od osnivanja, na Fakultetu je diplomiralo 8100 studenata, magistriralo 975 i doktoriralo 464 studenata.

Fakultet je danas poznati i priznati svetski obrazovni, naučno-istraživački centar. Kroz realizaciju redovnih i periodičnih projekata, FPN ostvaruje saradnju sa najznačajnijim naučnim ustanovama iz zemlje i uglednim inostranim univerzitetskim centrima. U okviru Fakulteta je razvijena izdavačka delatnost iz matičnih naučnih oblasti.

Nastavu na FPN trenutno prati oko 3500 studenata. Neguje se interdisciplinarni i komparativni pristupu obrazovanju i to kroz predavanja, vežbe, seminare, radionice i praktičan rad u specijalizovanim oblastima.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 04.06.2009
 • Datum ažuriranja: