Fakultet bezbednosti

Fakultet bezbednosti

 • Adresa:
 • Gospodara Vučića 50
 • 11040, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 645 18 43
  +381 11 645 76 85
 • Website:
 • www.fb.bg.ac.rs
Pošaljite upit

Fakultet bezbednosti je visokoškolska obrazovno-naučna institucija u sastavu Univerziteta u Beogradu i pripada grupi fakulteta društveno-humanističkih nauka.

Svojim planom i programom Fakultet pokriva međusobno povezane sociološke, političke, pravne, ekonomske, etičke, psihološke, humanitarne, civilno-vojne i druge aspekte bezbednosti, ljudskih i socijalnih resursa, odbrane, civilne zaštite i zaštite životne sredine.

U okviru matične delatnosti – nauka bezbednosti, na Fakultetu se realizuju osnovne akademske i strukovne studije, diplomske akademske studije (master), doktorske studije, specijalističke akademske i strukovne studije, kao i stručno obrazovanje i usavršavanje.

Fakultet obavlja osnovna naučna, primenjena i razvojna istraživanja i akreditovan je kao naučna institucija od strane Ministarstva nauke i životne sredine Republike Srbije.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 04.06.2009
 • Datum ažuriranja: