Biološki fakultet

Biološki fakultet

Pošaljite upit

Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu najveći je i najstariji fakultet bioloških nauka u Srbiji. Ove godine navršava se 160 godina od kada je Knjaz Srbije Aleksandar Karađorđević, doneo ukaz kojim potvrđuje odluku državnog Sovjeta o uspostavljanju Zoološkog i Botaničkog kabineta pri Velikoj školi u Beogradu, a za njihovog upravnika postavljen je dr Josif Pančić, potonji rektor Velike škole i prvi predsednik Kraljevsko-Srpske akademije u Beogradu, današnje Srpske akademije nauka i umetnosti.

Naučna aktivnost Biološkog fakulteta se realizuje na tri instituta: Institutu za zoologiju, Institutu za botaniku i Institutu za Fiziologiju i Biohemiju. Osnovne naučne aktivnosti fakulteta su u tekućem projektnom ciklusu (2011-2015) sadržana u 49 nacionalnih naučnih projekata, od kojih je na 11 Fakultet nosilac istraživanja. Fakultet ima 113 nastavnika i saradnika i 50 istraživača zaposlenih za rad na naučnim projektima. Tokom 2011. godine Biološki fakultet je rangiran na petom mestu na Univerzitetu u Beogradu po broju publikovanih SCI radova u odnosu na broj doktora nauka.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 04.06.2009
  • Datum ažuriranja: