Opština Bela Crkva

Opština Bela Crkva

  • Adresa:
  • Ulica Miletićeva 2
  • 26340, Bela Crkva
  • Telefon:
  • +381 13 853 346
  • Website:
  • belacrkva.rs
Pošaljite upit
Opština Bela Crkva
Opština Bela Crkva
Opština Bela Crkva
Opština Bela Crkva
Opština Bela Crkva
Opština Bela Crkva
Opština Bela Crkva
Opština Bela Crkva

Bela Crkva leži u lepoj i prostranoj kotlini reke Nere, na krajnjem jugoistoku Vojvodine. Oivičena je ograncima Karpatskih planina, a otvorena prema zapadu ka Panonskoj niziji. Udaljena je od Beograda nešto manje od 100 kilometara. U neposrednoj blizini grada nalaze se vodeni tokovi Dunava, Nere, Karaša, Kanala Dunav-Tisa-Dunav, kao i više kristalno čistih jezera pa Belu Crkvu nazivaju još i: „Vojvođanska Venecija“

Grad je dobio ime po jednoj staroj crkvici na koju su naišli prvi naseljenici. Na samo 15 kilometara od grada nalazi se Deliblatska peščara jedinstveni peščani teren u Evropi, poznato izletište i lovište za krupnu divljač.

Opština Bela Crkva prostire se na 35,345 hektara i, osim grada, čine je sledeća naselja: Kaluđerovo, Kruščica, Kusić, Vračev Gaj, Crvena Crkva, Banatska Palanka, Stara Palanka, Kajtasovo, Grebenac, Dupljaja, Jasenovo, Banatska Subotica, Dobričevo i Česko Selo. Ima oko 21,499 hektara oranica, 6,158 hektara pod livadama i pašnjacima, pod šumom oko 2,704 hektara, a pod vinogradima i voćem oko 160 hektara. Prostire se na sledećim geomorfoloskim celinama: Banatska peščara, lesna zaravan, abraziona terasa, lesna terasa, dno belocrkvanske kotline, kaluđerovacka kotlina i aluvijalna ravan Nere, Karaša i Dunava. Na teritoriji opstine matični supstrat čine les, pesak i aluvijalni nanosi. Preovlađuju kulturne biljke: žitarice, industrijsko bilje, povrće, voće i vinogradi.

Ima umereno-kontinentalnu klimu (panonska klima) a temperature variraju zimi od -5 do +10, dok su letnja variranja od +23 do +35 stepeni celzijusa. Od vetrova duva košava. Merenjima je utvrđeno da je Bela Crkva jedan od najsunčanijih gradova u Jugoslaviji.

Bela Crkva poznata je kao turisticki grad koji svojom živopisnom okolinom, predivnim jezerima, fasadama baroknog stila, parkovima , čuvenim „Karnevalom Cveća“, kvalitetnim vinima i voćem privlači mnogobrojne turiste. U samom gradu i okolini ne postoji „zagađivačka“ industrija te se moze svrstati u ekološki čisto područje.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 11.03.2016
  • Datum ažuriranja: